Orah – berba i čuvanje

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #575752
  Petkanić Zorica
  Učesnik

   Orah – berba i čuvanje

   Zrelost plodova oraha određuje se vizuelno. Plod oraha je zreo kada njegov spoljašni omotač (klapna) počnu da pucaju i dovoljno se otvore da plod oraha sam iz njega ispadne. Neposredno pred berbu pogotovu ako se ona obavlja ručno neophodno je pripremiti teren ispod stabala, očistiti ga od korova ili ako se radi o većim zasadima potrebno je zemljište istanjirati i poravnjati. Pod povoljnim uslovima sazrevanja obično oko 2/3 oraha padaju sami sa drveta a ostatak se skida sa drveta trešenjem, mlaćenjem itd. R u č n o skidanje oraha obavlja se pomoću duže motke sa dvostrukom gvozdenom kukom na vrhu. Gvozdeni deo treba obaviti tkaninom kako se ne bi oštetila kora na granama. Treba imati u vidu da je orah drvo koje može dostići visinu i do 2 metara a krošnja je široka i razgranata pa je pri branju kod takvih stabala neophodno penjanje na krošnju oraha kako bi se otresli plodovi sa svih grana. Prilikom izvođenja takvih radova neophodno je koristiti sigurnosni pojas sa zaštitnim užetom, kako bi se radnik osigurao od pada. Prilikom trešenja treba voditi računa da se grane ne oštećuju i ne lome. U toku berbe ako se desi da se omotač – klapna nije dovoljno otvorila pa plodovi padaju sa svom klapnom na zemlju, njih treba odmah odvajati, sakupiti na gomilu i ostaviti ih sa strane pored drveta pokrivene slamom . Nakon nekoliko dana odstraniti sloj slame i očistiti ih od klapne. Kod ovakvih plodova dolazi često do manjeg kvarenja ili do promene boje pa se ne preporučuju za duže čuvanje. U savremenoj proizvodnji berba plodova oraha obavlja se potpuno m e h a n i z o v a n o. Plodovi oraha beru se 3 – 4 puta. Nakon skidanja sa drveta plodove ne ostavljati da stoje na zemlji već ih treba odmah skupljati. Sakupljanje plodova može biti: – ručno ili  mehanizovano – mašinama koje rade na principu usisivača.

   P r a nj e  o r a h a   Nakon sakupljanja plodova a naročito kod plodova sa kojih se skida klapna potrebno ih je oprati propuštajući ih kroz vodu ili potapanjem u vodi. Pranje plodova ne sme trajati više od 2 -3 minuta. S u š e nj e o r a h a Čak i kod onih plodova kod kojih nije izvršeno pranje ( plodovi kvalitetnih sorti koji već imaju svojstvenu karakterističnu boju bez stranih primesa po površini ljuske) potrebno je izvršiti sušenje oraha kako bi se mogli sigurnije i duže čuvati. Najbolje je da se plodovi razrede na lesama u tankom sloju. Lese ne smeju biti izložene suncu ali je potrebno obezbediti cirkulaciju vazduha, kako bi se što bolje osušili a da ne izgube na kvalitetu. Takoñe treba ih zaštititi od vlage i od magle da ne bi došlo do pucanja plodova. Plodovi se mogu sušiti i ako se rasture po podu u prostriji namenjenoj za te svrhe. Debljina sloja u ovom slučaju ne sme biti veća od 7- 10 cm. Kod ovog načina sušenja plodovi se moraju češće promešati. U početku 2 -3 puta dnevno a kasnije sve reñe.

   Č u v a nj e p l o d o v a o r a h a Za čuvanje plodova oraha najbitnija su hladna, suva i provetrena mesta. Čuvanje plodova može biti: čuvanje plodova u vrećama, čuvanje plodova u podnim skladičtima, čuvanje plodova u hladnjačama. Orasi se najčešće čuvaju u vrećama koje su retkog tkanja i okačeni na neko promajno mesto bez prisustva vlage. U skladištima orasi se čuvaju razasrti po podu. Skladišta moraju imati dobro provetravanje. Prostorija za skladištenje treba da je prohladna, temperatura u prostoriji treba da je 4C sa umerenom vlažnošću od 60 – 70 %.U ovakvim skladištima plodovi se mogu očuvati do sledeće berbe. Čuvanje oraha u hladnjačama: Plodovi nakon izvesnog vremena znatno gube od svog prvobitnog kvaliteta jer plodovi oraha sadrže 60 – 70% ulja, kad nastupe topliji dani može doći do užeglosti pa je iz tog razloga mnogo sigurnije orahe čuvati u hladnjačama, gde se celi plodovi a naročito jezgro oraha mogu stalno držati na niskoj temperaturi od 2C i optimalnoj vlažnosti vazduha od 65%. U ovom slučaju plodovi se mogu u dobrom stanju održati 18 – 24 meseci a da ne dođe  do promene kvaliteta.

   PSSS Negotin Zorica Petkanić

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.