Oplemenjivanje zemljišta i ishrana biljaka u organskoj poljoprivredi

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #515009
  Aleksić Valentina
  Učesnik

   Za oplemenjivanje zemljištai i ishranu biljaka u organskoj proizvodnji koriste se oplemenjivači zemljišta , organska, mineralna i mikro-biološka đubriva, organsko –neorganska, biostimulatori i regulatori rasta. Sredstva koja se koriste u fertilizaciji treba da su iz organske proizvodnje, tj. poreklom sa organske farme ili da se nalaze na listi dozvoljenih sredstava koja odobrava Ministarstvo poljoprivrede.
   Jedan od najvažnijih ciljeva u organskoj poljoprivredi je očuvanje „živog” zemljišta kao osnove poljoprivredne proizvodnje. Povećanje humusa i mikro-biološke aktivnosti zemljišta postiže se pravilnim đubrenjem i održavanjem srukture zemljišta, nastiranjem zemljišta slamom i drugim biljnim ostacima, uvođenjem kultura sa dubokim korenom, zatim leguminoza i drugih kultura pogodnih za zelenišno đubrenje. Mikroorganizmi u zemljištu imaju važnu ulogu u obradi zemljišta i obezbeđivanju hranljivih materija biljkama.
   Kompostiranje otpadaka, tj. pravilno rukovanje sa biljnim otpacima i stajnjakom i zaustavljanje erozije zemljišta doprinose i zaštiti životne sredine.
   Zemljište je potrebno obrađivati sa lakim oruđima, a tokom i između vegetacije poželjno ga je zalivati biljnim tečnim organskim đubrivima.

   Listu dozvoljenih sredstava za ishranu biljaka i oplemenjivanje zemljišta možete preuzeti na sajtu Ministarstva poljoprivrede .

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.