Opasnost od žitnog bauljara

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513094
  Jovanović Zvezdana
  Učesnik

   Ove nedelje, na području Braničevskog okruga pšenica je posejana na oko 75%,a ječam skoro na 100% planiranih površina i nalazi se u fazi 2-3 lista, a pšenica je u fazi nicanja.Kako se žitni bauljar redovno javlja u godinama kada u toku jeseni imamo visoke temperature i slabije padavine, potrebno je obratiti pažnju na tek iznikle biljke ozime pšenice i ječma na kojima se larve ovog insekta hrane od septembra do kraja aprila. Prvenstveno se pojavljuje na parcelama gde je predusev pšenica, u delovima parcela gde se novoposejana pšenica graniči sa parcelom gde je ove godine već bila posejana pšenica. Zavisno od vremenskih uslova i brojnosti laravi štete mogu biti velike, a bilo je i godina kada su usevi presejavani.

   Žitni bauljar je insekt veličine 15 mm crne boje sa leđne strane,a smeđe na trbuhu.Larva je bledožućkaste boje, spljoštenog tela.Ova štetočina ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu larve. Štete u jesen i rano u proleće prave larve, dok odrasli pravi štete u vreme voštane zrelosti pšenice.

   Simptomi se lako uočavaju u vidu “nestajanja” mladih biljčica, proređivanja useva. Mlade biljke su sa uništenom lisnom masom koja se uočava kao izgriženi ostaci mekog dela tkiva. Žilice su sklupčane i takve biljke uglavnom uginu ili daju kržljave izdanke sa slabim ili nikakvim prinosom.
   Osnovna mera suzbijanja je pridržavanje plodoreda, skidanje slame sa parcele, rano ljuštenje strništa ili tanjiranje.Suzbijanje se izvodi tretiranjem u jesen ili u proleće kada se uoče prva oštećenja. Od insekticida se mogu upotrebiti kombinacija hlorpirifos + cipermetrin ( Nurelle-D, Konzul i dr.) u dozi od 1 l/ha ili bifentrin ( Fobos-EC, Talstar 10-EC i dr.) u dozi od 0,5 l/ha.

   Zvezdana Jovanović, dipl.ing.zaštite bilja

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.