Odobravanje i kontrola sredstava iz IPARD fondova – Nevena Nikolić

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512651
  Nikolić Nevena
  Učesnik

   Kad se projekat za korišćenje sredstava iz IPARD fondova odobri, korisnik može započeti investiciju. Pri tome on ne sme odstupiti od svog projekta koji je priložio prilikom konkurisanja. Svaka promena mora biti predmet odobravanja IPARD agencije, u suprotnom koisnik može biti odbijen.
   Nakon odobrenja projekta, korisnik IPARD sredstava stupa u ugovoreni odnos sa IPARD agencijom. Korisnik je dužan da se pridržava odobrenog projekta i u toku trajanja investicije prihvata kontrole koje šalje IPARD agencija kako bi bili provereni navodi projekta, radovi i poštovanje trajanja investicije od pet godina. Svaka investicija ima minimalni rok trajanja, pet godina I u tom periodu korisnik je dužan da održi investiciju (ne sme da otuđi objekat, da mu promeni namenu, ne sme da otuđi mašine) i takođe mora da dostigne standarde EU. U suprotnom korisnik je dužan da vrati sva sredstva.
   Kada je projekat odobren, korisnik počinje sa aktivnostima i u određenom roku može da obavi refundaciju utrošenih sredstava u iznosu od 50%. Tom prilikom podnosi sve račune, dokaze o uplati sredstava. Kod zahtevnijih investicija može biti povraćaj u više faza. Kod kupovine mašina postoji ograničenje koje se odnosi na zemlju porekla, to mogu biti samo mašine koje su poreklom iz EU ili zemalja u posebnom statusu EU. Kontrola korisnika je višestruka. Prvo se proveravaju u fazi odobravanja: da li je korisnik započeo investiciju ili kupio opremu za koju konkuriše i to je nulta kontrola. Ako je započeo investiciju pre nulte kontrole zahtev će biti odbijen.
   Druga kontrola se odvija pre isplate sredstava u cilju utvrđivanja da li je investicija obavljena u skladu sa predloženim projektima. Poslednja kontrola se obavlja posle realizovane investicije i posle isplaćenih sredsava korisniku, tzv. ex-post kontrola kojom se utvrđuje da li je investicija održana u skladu sa evropskim standardima.
   Kontrole mogu biti vanredne u zavisnosti od okolnosti. Korisnik je dužan da čuva svu dokumentaciju od trenutka sklapanja ugovora do trenutka isteka pet godina od realizovane investicije.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.