Odnos pšenice prema niskim temperaturama – Zoran Milosavljević

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512444
  Milosavljević Zoran
  Učesnik

   Ozima pšenica može da klija na temperaturi 1-2ºC a jara 3-4ºC. Rast nastupa na temperaturi oko 6ºC. Optimalne temperature su: za klijanje i nicanje 15-20ºC, za ukorenjavanje, bokorenje i vlatanje 15-17ºC,za cvetanje,oplodnju,nalivanje i sazrevanje 20-25ºC.Optimalne temperature u toku razvića biljaka se povećavaju.

   Niske temperature usporavaju fizijološke procese zbog čega dolazi do usporavanja rasta i razvića, pa i do uginuća biljaka.Otpornost pšenice prema niskim temperaturama zavisi od formr, sorte i više drugih činilaca.Ozima pšenica se odlikuje većom otpornošću na niske temperature od jare.Između sorti takođe postoje razlike u pogledu otpornosti na niske temperature.

   Ozima pšenica izdržava niske temperature u toku zime od -15 do -20ºC, čak i do -25ºC. Primeri iz prakse pokazuju da i pri znatno nižim, temperaturama od -20ºC pšenica nije uginula. Snežni pokrivač u velikoj meri štiti biljke od niskih temperatura, merenja su pokazala da razlika između temperature iznad snega i ispod snega može da bude 10-20ºC, čak i više što zavisi od debljine snežnog pokrivača.Primer da temperatura iznad snega od -31,3ºC, dok je ispod snega debljine 23sm temperatura -13,3ºC tj. razlika od 18ºC,a ispod snega debljine 75sm bila je -4,3ºC ili razlika od 27ºC. (Šuljgin 1967, Jevtić 1968,cit.). U našim uslovima štete od mraza kod pšenice najviše se ispoljavaju u oštećenju listova u većem ili manjem procentu.Iskustva pokazuju da takva oštećenja nemaju značajniji uticaj na prinos.

   Do potpunog uginuća biljaka dolazi kada se uništi čvor bokorenja. Otpornost biljaka na niske temperature je veoma kompleksna pojava i zavisi od dubine čvora bokorenja, dubine korenovig sistema, vlažnosti zemljišta, roka setve, mineralne ishrane procesa kaljenja idr. Zato postoje slučajevi uginuća pšenice čak veoma otpornih sorti i pri manjim mrazevima.

   Niske temperature izazivaju i znatne indirektne štete na usevu pšenice. Najčešće takve štete nastaju usled podlubljivanja Podlubljivanje nastaje kao posledica naizmeničnog smrzavanja i kravljenja površinskog sloja zemljišta.To se dešava najčešće krajem zime kada su noći hladne a dani topli. Tada dolazi do podizanja površinskog sloja zemljišta što izaziva kidanje korenovog sistema biljaka te i njihovo propadanje.

   Savetodavac ratarstva Zoran Milosavljević

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.