Odlike silaže

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513385
  Krajnović Dragoljub
  Učesnik

   Prednosti silaže u odnosu na seno kao kabasto hranivo -Korišćenjem silaže u obroku tokom dužeg vremenskog perioda,doprinosi boljem kvalitetu ishrane i većoj proizvodnji mleka i mesa; -Za pripremu ovog kabastog hraniva koriste se biljke u odgovarajućoj fazi razvoja,što omogućava životnjama bolje konzumiranje ovog hraniva i efikasnije pretvaranje u mleko i meso i time brže kruženje organske materije u prirodi; -Procesom siliranja zelenih biljaka smanjuje se gubitak osnovnih hranljivih materija(uglj.hidrata,proteina,vitamina,mineralnih materija),što je jako izraženo u procesu pripremanja sena.U normalnim uslovima gubitak suve materije u toku spremanja sena iznosi oko 30%,dok gubici u silazi ne prelaze više od 10%; -najčešće se siliraju biljke koje daju visoke prinose u zelenoj masi,a nisu pogodne za pripremanje sena,kao što su:kukuruz,lucerka,sirak,livadske trave u kišnom delu sezone i dr.; -Za tehnološki proces siliranja stočnih hraniva,hladno I oblačno vreme ne predstavlja bitan faktor koji utiče na kvalitet silirane hrane; -Bolje se koristi zemljište u toku godina ukoliko se uzgajaju krmne kulture za siliranje.Moguće je postići 2-3 žetve godišnje uz visoke prinose zelene mase,kao npr. gajenjem biljaka u sistemu’’ozimi ili jari krmni usev sa silažnim kukuruzom’’; -Silirati se mogu sporedni proizuvodi biljne proizvodnje(glave i lišće šećerne repe,kukuruzovina i slama),kao i proizvodi industrijske prerade(sirovi rezanci šećerne repe i dr.)čime se u ptpunosti iskorišćava potencijal pojedinih krmnih kultura u ishrani domačih životinja. -Mlečna kiselina kao najbitniji produkt koji se stvara u toku procesa siliranja,utiče na smanjenje štetnih nitrata,koji se nagomilavaju u biljkama zahvaćenim sušom ili one koje su hranjene prekomernom dozom mineralnog azotnog hraniva; -Silirana hrana moze zauzimati znatno manju zapreminu smeštajnog prostora u poređenju sa suvom kabasto hranom ,uz znatno veću zastupljenost suve materije po jedinici zapremine; -Primenom savremene tehnologije uz poštovanje standarnih principa siliranja,silirana hrana moze se uspešno sačuvati i koristiti u toku narednih 5-6 godina; -isključuje potrebu sušenja vlažnih hraniva i potrošnju energije za taj proces; -Tehnološki proces je mehanizovan i omogućava racionalno korišćenje mehanizacije; Nedostaci silaže u poređenju sa senom -Teško se određuje visina cene ovog konzervisanog hraniva,pa je samim tim slabo zastupljena na trzištu; -Zbog povećane vlaznosti i lakog kvarenja ,silaža nije podesna za tansport na veću udaljenost;

   Dipl.inž.Dragoljub Krajnović

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.