Obaveze i prava poljoprivrednika po osnovu poreza na dodatu vrednost

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #578541
  Stefanović Živko
  Učesnik

   Obaveze i prava poljoprivrednika po osnovu poreza na dodatu vrednost

   U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost, fizička lica koja su vlasnici, zakupci i drugi korisnici poljoprivrednog i šumskog zemljišta i fizička lica koja su kao nosioci, odnosno članovi poljoprivrednog gazdinstva upisana u registru poljoprivrednih gazdinstava   imaju obavezu da budu obveznici poreza na dodatu vrednost ako su u prethodnih 12 meseci  ostvarili  ukupan promet veći od 8.000.000 dinara, i dužni su  da  podnesu  evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu i to najkasnije do isteka roka za predaju periodične poreske prijave. Ako obveznici  nisu podneli evidencionu prijavu u roku, onda  evidencionu prijavu mogu  podneti i posle tog roka, odnosno podneće je nadležni poreski organ po službenoj dužnosti.

   Evidencionu prijavu mogu podneti i mali obveznici- poljoprivrednici koji su ostvarili promet manji od 8.000.000 dinara, a koji su se dobrovoljno opredelili za obavezu plaćanja PDV. U ukupan promet ulaze prihodi od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, od premija povezanih sa prometom dobara (premija za mleko) i prihodi od izvršenih poljoprivrednih usluga.

   Obveznici PDV koji su se dobrovoljno opredelili za obavezu plaćanja PDV moraju  najmanje dve godine  ostati u sistemu PDV, a po isteku tog roka ukoliko ne ispune obavezan uslov za ostanak u sistemu mogu da podnesu zahtev za prestanak obaveze plaćanja PDV. Poljoprivrednici čiji ukupan promet dobara i usluga u prethodnih 12 meseci nije veći od 8.000.000 dinara NE obračunavaju PDV za izvršen promet dobara i usluga, nemaju pravo iskazivanja PDV u računima, nemaju pravo na odbitak prethodnog poreza i nisu dužni da vode evidenciju propisanu zakonom.

   Poljoprivrednici obveznici PDV  imaju  pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa  Zakonom o porezu na dodatu vrednost, za nabavku dobara i usluga, uključujući i avans, počev od dana podnošenja evidencione prijave.

   Poljoprivrednici koji  nisu obveznici PDV, a kupuju sve inpute (seme, đubrivo, gorivo, stočnu hranu…) u kojima je i porez na dodatu vrednost, prodajom svojih proizvoda (voće, žitarice, živa stoka, mleko)  obveznicima poreza na dodatu vrednost,  imaju pravo na   delimičan povraćaj poreza (8%), tako što je propisano da onaj ko vrši nabavku (otkupljivač) a obveznik je PDV,  plaća poljoprivrednom proizvođaču na iznos nabavke <u>PDV nadoknadu</u> po umanjenoj stopi od 8%.  Ovih 8 %  je stimulacija koju država daje poljoprivredniku a u propisima se naziva <u>PDV nadoknada poljoprivredniku</u>.

   PDV nadoknada se priznaje poljoprivrednicima, koji su vlasnici, zakupci i drugi korisnici poljoprivrednog i šumskog zemljišta i koji su upisani kao nosioci, odnosno članovi poljoprivrednog gazdinstva  u registru poljoprivrednih gazdinstava, a koji su izvršili promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga obveznicima PDV agregatorima. Otkupljivači obveznici PDV su dužni   da obračunaju  PDV nadoknadu u iznosu od 8% na vrednost primljenih dobara i usluga, o čemu izdaju  dokument za obračun- priznanicu, kao i da obračunatu PDV nadoknadu isplate poljoprivrednicima u novcu uplatom na tekući račun. Kupac koji je isplatio poljoprivredniku PDV nadoknadu od 8%, može da koristi taj PDV  kao prethodni PDV,  tako što će za isti iznos manje platiti svoje obaveze  državi po osnovu PDV.

    

   Savetodavac za agroekonomiju, Živko Stefanović dipl.inž.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.