Obaveza upisa u vinogradarski registar

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512668
  Čokojević Sanja
  Učesnik

   Obaveza upisa u Vinogradarski registar

   Zakonom o vinu predviđena je obaveza upisa u Vinogradarski registar pravnih, odnosno, fizičkih lica i preduzetnika koji proizvode grožđe namenjeno prometu. U Vinogradarski registar upisuju se svi proizvođači grožđa koji imaju najmanje 0,1 ha površine pod vinogradima (ili manje, ako svoje grožđe stavljaju u promet). Po upisu u Vinogradarski registar, svim proizvođačima grožđa koji proizvode i vino, predstoji upis u Vinarski registar.
   Proizvođači grožđa se upisuju u Vinogradarski registar predajom popunjenog Zahteva za upis u Vinogradarski registar (VV1 obrazac) . Uz popunjen zahtev treba predati i sledeća dokumenta:
   – izvod iz Registra privrednih subjekata,
   – izvod iz katastra nepokretnosti i kopije planova za katastarske parcele na kojima se nalaze vinogradarske percele koje se upisuju u Registar,
   – ugovor o zakupu, korišćenju, odnosno dokument kojim se potvrđuje da dati proizvođač proizvodi grožđe na svojim vinogradarskim parcelama, kao i – dokaz o uplaćenim administrativnim taksama.
   Vinogradarski registar sadrži:
   1) registarski broj i broj vinogradarske parcele;
   2) broj i datum rešenja o upisu, odnosno rešenja o brisanju iz Registra;
   3) podatke o proizvođaču grožđa;
   4) podatke o vinogradarskim parcelama;
   5) podatke o godišnjoj proizvodnji grožđa.
   Svakom proizvođaču grožđa prilikom upisa u Registar dodeljuje se registarski broj i izdaje izvod iz Registra sa brojevima vinogradarskih parcela i grafički prikaz tih parcela.
   Proizvođač grožđa može da ima samo jedan registarski broj koji je jednom dodeljen i ne može se menjati.
   Registarski broj koji je dodeljen jednom proizvođaču grožđa ne može biti dodeljen nekom drugom proizvođaču grožđa u slučaju njegovog brisanja iz Registra.
   U Registar se upisuju i promene podataka i to najkasnije u roku od 15 dana od dana nastale promene.
   Podatke o godišnjoj proizvodnji grožđa sa rodnih vinogradarskih parcela, proizvođač grožđa prijavljuje Ministarstvu svake godine nakon berbe a najkasnije do 15.11. tekuće godine. Ako proizvođači imaju nedoumica vezanih za upis,potrebnu dokumentaciju i popunjavanje obrazaca za upis u Vinogradarski registar mogu se obratiti sledećim institucijama za pomoć: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Republike Srbije, nekoj od šest najbližih kancelarija Stručna organizacija za vođenje Vinogradarskog registra u našem regionu je to služba u Nišu, a kontakt osoba: Zlata Vidanović ;Adresa: Kolonija El br. 6, 18000 Niš, telefon/fax: 018/4541-128 i 018/4541-023 e-mail:cewin.zlata©gmail.com.)
   Značaj upisa u vinogradarski registar je između ostalog i promovisanje naše zemlje sa svim specifičnostima koje pojedini njeni krajevi tj vinogradarski rejoni nose i da naša vina, a pre svega vina sa geografskim poreklom, postanu prepoznatljiva na svetskom tržištu.

   Sanja Čokojević,dipl.ing.voćarstva i vinogradarstva

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.