Obaveza korisnika IPARD fondova

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513288
  Kostić-Đorđević Mimica
  Učesnik

   Potencijalni korisnik mora da dokaže ekonomsku održivost gazdinstva kroz biznis plan; Za investicije preko 50.000 evra neophodan je kompletan biznis plan u skladu sa formom IPARD agencije, dok je za investicije ispod 50.000 evra potrebna pojednostavljena verzija biznis plana.

   Korisnici treba da:
   • dokažu da nemaju neizmirene poreze ili obaveza za socijalno osiguranje, ni bilo kakve druge neplaćene obaveze prema državi u trenutku podnošenja;
   • pošalju potpisanu izjavu da nisu aplicirali za isto ulaganje kod drugih EU i/ili državnih fondova;
   • u slučaju podnošenja zahteva za investicije kroz IPARD, korisnik mora da izmiri sve dospele obaveze po ranije odobrenim investicijama finansiranih od strane MPZŽS;
   • u slučaju kada korisnik nije vlasnik imanja ili zemljišta gde će se investicija vršiti, mora da podnese ugovor o lizingu ili zakupu koji pokriva period od najmanje 5 godina od dana konačne isplate.

   Mimica Kostić-Đorđević

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.