NOVOSTI IZ DELOKRUGA RADA PSSS SMEDEREVO

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #524719

  Захваљујући Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, сектору за Рурални развој и Институту за примену науке који су разумели потребу и жељу да се унапреди методологија извођења огледа како би се добиле непристрасне препоруке за гајење сорти пшенице и хибрида кукуруза наша служба је реализовала јединствен оглед. На огледној парцели ПССС Смедерево у Годоминском пољу реализован је оглед са регистрованим хибридима кукуруза и сортама пшенице као најдоминантнијих ратарских усева у Републици Србији.
  Основни циљ ових огледа је идентификација најбољих сорти и хибрида који ће се препоручити пољопривредним произвођачима за комерцијалну производњу. За остварење овог циља неопходно је постављање огледа у неколико узастопних година, како би се сагледали потенцијали за повећање и стабилност приноса. У овој, 2022. години, поставили смо по други пут оглед кукуруза са 30 хибрида из шест семенских кућа, како домаћих тако и страних и 28 сорти пшенице из девет семенских кућа. Оба огледа су посејана по принципима случајног распореда (рандомизирани блок дизајн) са два понављања чиме се обезбеђују непристрасни услови за испитивање. Непристрасност распореда сваког појединачног генотипа у огледу се обезбеђује шифрама. Шифарник израђује Институт за примену науке и чува у тајности до истека треће године када ће по добијању резултата анализа отворити шифре.
  У току вегетационог периода, у тачно одређеним фенолошким фазама усева, у огледима је обављено прикупљање различитих података према дефинисаном протоколу. Сви прикупљени подаци унети су у припремљен еxcell fajl.
  У огледу кукуруза бележило се време ницања, процена квалитета парцелице, оцена времена цветања, укупног броја биљака, проценат полеглих и сломљених биљака, оцена болести клипа и последња фаза у извођењу огледа – берба. На парцели је постављена нагазна вага и влагомером је мерена влага из узорка узетог са сваке експерименталне парцелице. Принос за сваки хибрид се коригује са 14 % влаге (ЈУС).
  У огледу пшенице по јасно дефинисаном протоколу забележен је број изниклих биљака и оцена преживљавања биљака, бокорење и продуктивно бокорење, урађена N- min метода, измерена висина биљака, оцена болести листа и стабла, датум класања и цветања, број класова по квадратном метру, полегање биљака, оцена болести класа и обављена је жетва. Узорци зрна пшенице се даље анализирају како би се утврдили основни параметри технолошког квалитета.
  Поседовање релевантних информација о квалитету и приносу сората и хибрида веома је значајан за пољопривредне произвођаче, јер се на тај начин омогућава правилна рејонизација и унапређује њихова производња.

  Саветодавац : Сања Миловановић Миленковић

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.