Nivo agrotehnike gajenja pšenice

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #572679
  Lazović – Đoković Nada
  Učesnik

   Proizvodnju pšenice u varijanti konvencionalne proizvodnje pšenice karakteriše velik broj tehnoloških operacija, velika potrošnja dizel goriva i kao takva se polako napušta u Pčinjskom okrugu.

   Izbor sistema obrade zemljišta za setvu strnina svodi se na tri koncepcije:

   • konvencionalna,
   • konverzacijska i
   • nulta, koncepcija direktne setve.

   Proizvodnju pšenice u varijanti konvencionalne proizvodnje pšenice karakteriše velik broj tehnoloških operacija, velika potrošnja dizel goriva i kao takva se polako napušta, pogotovu na velikim imanjima. Ovaj sistem obrade zadržao se na manjem seoskom posedu, što je, pre svega, uslovljeno postojećom mehanizacijom i malim i usitnjenim parcelama. Ipak, može se konstatovati, da u odnosu na ukupan energetski prinos proizvedene pšenice, ukupno utrošena energija čini 42%.

   Konverzacijski sistem obrade zemljišta za proizvodnju pšenice je sve više prisutan na poljima Pčinjskog okruga gde je zastupljen sa 20-30%. Opravdanje se nalazi u korišćenju visokokapacitetnih mašina, mogućnosti poštovanja agrotehničkih rokova, smanjenju utroška dizel goriva za 30% u odnosu na konvencionalnu obradu.

   Sistemi konzervacijske obrade zemljišta mogu biti: redukovana obrada, zaštitna obrada, parcijalna obrada i direktna setva.

   Proces redukovane obrade ne obuhvata duboku i ekstremnu obradu zemljišta, već se samo obrađuje površinski sloj, i to samo u toj meri da se stvore povoljni uslovi za klijanje i nicanje semena. Prilikom redukovane obrade ne dolazi do mešanja kompletnog oraničnog sloja, već samo setvenog sloja.

   Prilikom redukovane obrade ne remete se mikrobiološki procesi u zemljištu, što je veoma povoljno u alternativnim sistemima poljoprivredne proizvodnje.

   Sistemi i podsistemi konzervacijske obrade zemljišta realizuju se upotrebom traktorsko-mašinskih agregata i samohodnih mašina. Plitka obrada zemljišta može se izvoditi teškim kultivatorima, tanjiračama, zupčastim, rotacionim ili oscilatornim drljačama, razrivačima od 20 cm do 30 cm dubine maksimalno.

   Konzervacijskim načinom obrade zemljišta se doprinosi i očuvanju životne sredine, ali nije moguća uvek i na svim tipovima zemljišta, najviše se primenjuje na lakšim, propusnijim i plodnijim zemljišta s povoljnom klimom.

   Direktna setva pšenice je perspektivna tehnologija, koja će se sve više širiti na našim poljima. Investiciona nesposobnost poljoprivrede je osnovni uzrok sporog širenja ove tehnologije. Potrošnja dizel goriva, u odnosu na konvencionalnu obradu za pšenicu je manja za 61%. Poslednjih godina se kod nas pojavljuju firme koje proizvode sejačice za direktnu setvu strnina: Massey – Ferguson, John Deere, kao i firme koje proizvode kombajne visokog učinka: John Deere, Claas, Massey – Ferguson itd.

   Za postizanje visokih i stabilnih prinosa pšenice i odgovarajućeg kvaliteta zrna neophodno je primeniti sve agrotehničke mere koje će omogućiti ispoljavanje punog genetskog potencijala sorata.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.