Neprihvatljivi troškovi za inveticije u fizičku imovinu poljopr. gazdin. R Širtov

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #514608
  Širtov Robert
  Učesnik

   Неприхватљиви трошкови за инветиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
   Право на ИПАРД подстицаје не може да се оствари за:
   1) порезе, укључујући ПДВ;
   2) царине, увозне и друге дажбине;
   3) куповину, закуп или лизинг земљишта и постојећих објеката, без обзира на то да ли ће лизинг резултирати променом власништва;
   4) казне, финансијске пенале и судске трошкове;
   5) трошкове пословања;
   6) половну механизацију и опрему;
   7) банкарске трошкове, трошкове гаранција и сличне трошкове;
   8) трошкове конверзије, трошкове и губитке у погледу курсне разлике у вези са ИПАРД наменским рачуном, као и друге чисто финансијске трошкове;
   9) доприносе у натури;
   10) трошкове одржавања, амортизације или закупа;
   11) набавку предмета инвестиције путем лизинга, компензације, асигнације и цесије или набавку на други начин који представља гашење обавезе путем пребијања дуга;
   12) набавку предмета инвестиције готовинским плаћањем.

   Роберт Ширтов ДВМ сци

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.