Neprihvatljivi troškovi u okviru IPARD programa

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #514926
  Hrkalović Dane
  Učesnik

   Неприхватљиви трошкови у оквиру ИПАРД II програма су:

   -Порези, укључујући порез на додату вредност;
   -Царине и увозне дажбине, или неке друге дажбине;
   -Куповина, закуп или лизинг земљишта и постојећих објеката, без обзира на то да ли ће лизинг резултирати променом власништва, осим ако одредбама ИПАРД II програма није другачије одређено;
   -Казне, финансијски пенали и трошкови парничења
   -Трошкови пословања, осим када је то оправдано природом мере ИПАРД II програма;
   -Половна механизација и опрема;
   -Банкарски трошкови, трошкови гаранција и слични трошкови;
   -Трошкови конверзије, трошкови и губици у погледу курсне разлике у вези са ИПАРД наменским рачуном, као и други чисто финансијски трошкови;
   -Доприноси у натури;
   -Куповина пољопривредних производних права, животиња, једногодишњих биљака и њихова садња;
   -Било какви трошкови одржавања, амортизације или закупа, осим у случајевима када то оправдава природа мере ИПАРД II програма;
   -Било какав трошак и било каква плаћања настала од стране државне администрације приликом управљања и спровођења помоћи, односно трошкови управљања и оперативне структуре и, посебно, режијски трошкови, трошкови закупнине и плате за запослене у оквиру активности управљања, спровођења, надзора и контроле, осим у случајевима када то оправдава природа мере ИПАРД II програма.

   Уколико Комисија јасно и изричито не одлучи другачије, следећи трошкови се такође сматрају неприхватљивим:
   -Трошкови пројеката који су, пре завршетка, наплаћени корисницима или учесницима, осим уколико примљене надокнаде нису одузете од трошкова који се потражују;
   -Промотивни трошкови, осим оних који су од заједничког интереса;
   -Трошкови корисника, који у структури власништва има више од 25% јавног капитала, осим уколико Комисија другачије не одлучи у специфичном случају на основу оправданог захтева поднетог од стране српских власти. Комисија ће о томе одлучити у року од три месеца након пријема захтева. Изузеће није применљиво на инфраструктурне трошкове, LEADER приступ или људски капитал.
   Дане Хркаловић
   ПССС Пожаревац

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.