Neophodnost upisa u Vinogradarski registar

 • This topic has 0 odgovora, 1 glas, and was last updated 7 godine ranije by Bušatović Radomir.
Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512717
  Bušatović Radomir
  Učesnik

   У складу са Законом о вину ( Сл.Гласник РС, бр. 41/09 и 93/12), као и Правилника о садржини и начину вођења виноградарског регистра , и обрасцу захтева за упис у виноградарски регистар СЛ.Гласник РС, бр 33/10 и Правилник о изменама и допунама истог , , Сл.Гласник ПС, бр 33/10 и Правилник о изменама и допунама истог , Сл Гласник РС бр. 9/14 од 30.јануара 2014. године сва физичка и правана лица , односно предузетници који имају у власништву ,закупу или другом облику својине 10 и више ари винограда, имају обавезу уписа у Виноградарски регистар.Ова обавеза се такође односи и на све произвођаче који обрађују мање од 0,10ха, а своје грожђе стављају у промет.
   Упис у регистар врши се на основу захтева , уз захтев за упис у Регистар подноси се следећа документација:
   – документ којик се доказује право својине на катастарској парцели на којој се налази виноградарска парцела , ако право својине није уписано у катастар непокретности ( решење о расподели комасационе масе , решење о наслеђивању и др.)

   -уговор о закупу , односно коришћењу за виноградарску парцелу на којој се виноград налази, ако подносилац захтева није власник те виноградарске парцеле , односно ако је закупац или корисник;

   – извод из Регистра привредних субјеката, уколико се ради о правном лицу

   Захтеви за упис се подносе овлашћеним канцеларијама, за Расински УО овлашћена је канцеларија у Александровцу , контакт особа Горан Судимац тел. 060/ 6010188.

   Радомир Бушатовић, дипл.инж.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.