NEGA VINOGRADA POVREĐENIH GRADOM

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513031
  Milinković Jovan
  Učesnik

   Vremenske nepogode praćene olujnim vetrom i gradom mogu naneti velike i dugotrajne štete zasadima vinove loze. Na čokotu vinove loze nalazi se mogo zeljastih delova koji mogu biti oštećeni vetrom i gradom, a najosetljiviji su mladi lastari, cvasti i tek formirani grozdovi.
   Ako vinograd pretrpi štete od oluje i grada mora se posebno negovati kako bi se ta šteta što više umanjila i eliminisale štetne posledice, a oštećeni delovi što pre oporavili i vratili u funkciju.
   U zavisnosti od vremena kada je grad pao, kao i od stepena povređenosti organa vinove loze preduzimaju se sledeće mere:-
   – Ako je grad pao u početku vegetacije, kada je dužina lastara 10 do 15 cm, ne treba preduzimati nikakve posebne mere rezidbe, jer se iz suočica i drugih tačaka rasta razvijaju novi lastari, a da bi se pospešilo njihovo kretanje neophodno je vinograd prihraniti azotnim đubrivom;
   – Ako je grad pao pred samo cvetanje i uništilo lisnu masu i cvasti,zelene lastare orezati na dva okca i izvesti zaštitni tretman od biljnih bolesti i štetočina. Takođe, treba izvesti i prihranjivanje azotnim đubrivom kada se na izbilim lastarima formira 6 do 8 listova. Najmanje polovinu lastara zalomiti kako bi se izazvalo kretanje rodnih zaperaka. Na ovaj način može se dobiti solidan prinos i u godini kada je pao grad;
   – Svi lastari koji su manje oštećeni, listovi i cvasti ili grozdovi se ne diraju već samo štite od bolesti i štetočina i normalno donose rod;
   – Lastari koji su puno ogoleli i imaju puno površinskih rana se takođe orezuju na dva okca radi formiranja rodnih zaperaka;
   – Ako je grad pao u fazi intenzivnog porasta bobica ne preporučuje se rezidba lastara;
   – Rezidba se ne preporučuje ni kada se grožđe nalazi u fazi šarka ili zrelosti;
   – Veoma je bitno odmah posle grada, što je pre moguće, isprskati lozu bakarnim preparatima ili drugim adekvatnim fungicidima kako bi se sprečio razvoj bolesti koje se javljaju posle grada, a jedna od njih je i bela trulež koja ako grad padne u vreme šarka za dva do tri dana može da uništi svo grožđe.Važno je napomenuti da vinograd koji pretrpi štetu od grada mora imati poseban tretman i u njemu mora biti primenjena puna agrotehnika i mere nege da bi loza u sledećoj vegetaciji imala normalan razvoj, a lastari normalno prezimeli bez oštećenja od mraza.

   dipl. ing. Jovan Milinković

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.