Nadzor i praćenje kretanja životinja u gazdinstvu

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513209
  Petrović Slavica

   Posebna potreba i obaveza držaoca životinja – vlasnika grla u savremenoj stočarskoj proizvodnji je nadzor i praćenje kretanja životinja u jednom gazdinstvu.
   Sam nadzor nad životinjama i potrba za tim zavisi od vrste proizvodnje, a posebno kategorije životinja (podmladak, vreme pre i posle telenja, prašenja i drugo). Cilj ovog nadzora je da se što ranije otkriju eventualne pojave nekog zdravstvenog problema ili bolesti koje se mogu javiti. Pravovremenim uočavanjem nekog problema ili znacima početka same bolesti po ponašanju životinja utiče se na značajno smanjenje troškova u lečenju životinja, izbegavaju se gubici u proizvodnji kao što su uginuća teladi (prasadi) na rođenju ili u prvim satima po rođenju, kada je inače najkritičniji period za preživljavanje i prilagođavanje na nove životne uslove u spoljašnjoj sredini. Pored nadzora na životinjama vlasnik grla mora obezbediti i stalni veterinarski nadzor od ovlašćene veterinarske organizacije koja inače vodi potrebnu dokumentaciju na samom gazdinstvu. Svako gazdinstvo na kome se drže životinje mora biti registrovano u centralnoj bazi ministarstva poljoprivrede. Registraciju gazdinstva i obeležavanje životinja vodi ovlašćeni veterinar za svako gazdinstvo. Sva goveda na gazdinstvu i u prometu moraju biti obeležena ušnim markicama i posedovati odgovarajući pasoš za goveda koje izdaje Ministarstvo poljoprivrede. Obaveza proizvođača je da u roku od 7 dana od rođenja teleta obavesti ovlašćenog veterinara kako bi izvršio obeležavanje i o tome obavestio centralnu bazu Ministarstva. Po dobijanju pasoša za goveda vlasnik grla je obavezan da isti čuva od oštećenja ili trajnog gubljenja kako bi u slučaju kretanja životinje pasoš pratio to grlo u kome se evidentiraju promene vlasnika – držaoca grla i mesta boravka. Planirani odlazak goveda sa gazdinstva vlasnik prijavljuje ovlašćenom veterinaru najkasnije jedan dan pre odlaska. Veterinarska stanica pre kretanja životinja izdaje Uverenje o zdravstvenom stanju. Ako do kretanja nije došlo kao što je najavljeno o tome se mora obavestiti veterinarska služba. Dolazak goveda na gazdinstvo takođe se prijavljuje ovlašćenom veterinaru u najkasnije sedam dana nakon dolaska u gazdinstvo sa evidentiranjem promena u pasošu grla o podacima novog držaoca i lokaciji životinje. U roku od sedam dana držaoc grla je u obvezi da svako uginuće ili eventualno prinudno klanje i drugi gubitak životinja prijavi ovlašćenom veterinaru, tj. veterinarskoj inspekciji koja daje uputstva u vezi prinudnog klanja ili neškodljivog uklanjanja uginulih životinja.

   Slavica Petrović, dipl. ing.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.