Načini đubrenja

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513057
  Stojković-Jevtić Snežana
  Učesnik

   U zemljištu se nalaze biljna hraniva koja su obično nedovoljna za intenzivan rast i razvoj gajenih biljaka, tj za korišćenje genetskog potencijala za rodnost i postizanje maksimalnih prinosa, pa se javlja nedostatak biljnih hraniva.Nedostatku biljnih hraniva doprinosi i stalno iznošenje hraniva prinosom,ispiranjem padavinama u dublje slojeve zemljišta, odnošenjem hraniva površinskom erozijom i prevođenjem biljnih hraniva u teže pristupačna jedinjenja. Zato je, za postizanje stabilnih i visokih prinosa biljaka neophodno unošenje biljnih hraniva putem đubriva u većim količinama.Osnovni zadatak đubrenja jeste da se zemljište učini što plodnijim i da se biljnim kulturama osiguraju biljna hraniva u dovoljnim količinama od početka do kraja vegetacije.

   Prema zadacima koji se žele rešiti đubrenjem postoje dva osnovna pravca đubrenja:
   1.Osnovno đubrenje (koje može biti osnovno i meliorativno)
   2.Dopunsko đubrenje (startno i prihranjivanje)

   Osnovnim đubrenjem se unose đubriva u ornični sloj zemljišta da ona budu na raspolaganju biljnoj kulturi za ceo ili za deo vegetacionog perioda. Pri osnovnom đubrenju u zemljište se pri izvođenju osnovne obrade unose organska i mineralna đubriva. Preporučuje se da se pri osnovnom đubrenju daje organsko đubrivo za nekoliko vegetacija i sva količina fosfornih i kalijumovih đubriva namenjena za jednu vegetacionu sezonu.

   Meliorativno đubrenje ima za zadatak da popravi zemljište, odnosno ukloni neki nedostatak u zemljištu. Obično se izvodi sa meliorativnom obradom. Vrste meliorativnog đubrenja su: humizacija, kalcifikacija, fosfatizacija, kalizacija.

   Startno đubrenje ima zadatak da pruži gotovu biljnu hranu klijancima i dalje usevu u stadijumu nicanja. Prema preporukama količine startnih đubriva ne bi trebale da pređu više od 10-15 % ukupno planiranih količina hraniva za neku biljnu kulturu.

   Prihranjivanje je vrsta dopunskog đubrenja pri kojoj se biljci u toku vegetacionog perioda obezbeđuju lako usvojiva biljna hraniva. Prihranjivanje se može obavljati na više načina: unošenjem praškastih i granulisanih đubriva u zemljište, folijarno, unošenjem preko sistema za navodnjavanje (fertirigacija).

   dipl.ing. Snežana Stojković-Jevtić

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.