Način podnošenja zahteva za podsticaje za sertifikaciju sistema kvaliteta hrane,

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #514527
  Petrić Slađana
  Učesnik

   Да би остварили право на подстицаје за сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла, корисници подстицаја морају испоштовати процедуру подношења захтева.
   Захтев се подноси Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања за сваку календарску годину, у периоду од 1. марта до 31. октобра текуће године.
   Изузетно у 2018. години захтев за остваривање права на подстицаје подноси се од дана ступања на снагу овог правилника до 31. октобра 2018. године, за предмет подстицаја који је реализован у периоду од 1. новембра 2017. године до дана подношења захтева.
   Захтев се може поднети за један или више подстицаја.
   Уз захтев се доставља следећа документација:
   1) сертификат у зависности од врсте подстицаја за који се захтев подноси;
   2) рачун на име подносиоца захтева о плаћеном износу трошкова сертификације за подстицај за који се подноси захтев;
   3) доказ о извршеном плаћању и то налог за уплату и одговарајући извод оверен од стране банке за правно лице, предузетника и удружење, као и за физичко лице које је плаћање извршило безготовински, односно одговарајући фискални исечак уколико је физичко лице плаћање извршило готовински;
   4) сертификат о акредитацији, као и обим акредитације сертификационог тела које је изршило послове сертификације, издат од стране надлежног тела за послове акредитације

   Документација треба да гласи на подносиоца захтева и да буде издата у периоду од 1. новембра претходне календарске године до дана подношења захтева. Документација се доставља у оригиналу или овереној копији, осим сертификата који се могу достави у копији.
   Управа врши административну обраду захтева, провером података из захтева, документације приложене уз захтев, као и службених евиденција и може тражити достављање додатне документације.
   Подстицаји се признају у висини од 50%-65% трошкова плаћеног износа сертификације, без ПДВ-а,
   Највиши укупни износ подстицаја по кориснику је 500.000 динара.
   Подстицаји се исплаћују на основу решења Управе, по редоследу подношења захтева.

   [/b]

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.