Nabavka nove opreme za navodnjavanje

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #570305
  Beljić Zoran
  Učesnik

   Uprava za poljoprivredno zemljište  objavila je konkurs za ostvarivanje podsticaja za nabavku nove opreme za navodnjavanje u 2023. godini i trajaće zaključno do 11.08.2023. godine.

   Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje za nabavku nove opreme za navodnjavanje pokreće se izborom i popunjavanjem odgovarajućeg elektronskog obrasca zahteva u okviru softverskog rešenja eAgrar.

   Podsticaji za nabavku nove opreme za navodnjavanje, obuhvataju nabavku i to:

   – pumpe, agregata za pumpu (na dizel, benzinski i elektropogon) maksimalne snage motora 10 kw, frekventnog regulatora, komandnog ormana za pokretanje pumpe i zaštitu od rada na suvom, fertigatora, fertigacione pumpe, manometra, filtera, okitena (dovodnih cevi), razvodnih cevi, cevastih laterala, kapaljki, rasprskivača (sprinklera), tifona, tifona sa kišnom rampom, kišne rampe, kišnog krila, vodenog topa/topa za navodnjavanje, centar pivota, rezervoara i cisterne u funkciji obezbeđivanja vode za navodnjavanje.

   Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu 60 % od vrednosti prihvatljive investicije, bez poreza na dodatu vrednost. Podnosilac prijave može da ostvari pravo na sredstva za nabavku nove opreme za navodnjavanje ako podnese najviše jednu prijavu koja se odnosi na nabavljenu opremu za navodnjavanje minimalne vrednosti 40.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

   Maksimalni iznos sredstava koji može biti odobren po podnetoj prijavi iznosi 3.000.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

   Pravo na podsticaje može da ostvari:

   1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

   2) preduzetnik;

   3) pravno lice.

   Podnosilac prijave pravo na sredstva za nabavku nove opreme za navodnjavanje može da ostvari ako je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava, nalazi se u aktivnom statusu i ako je upisao u Registar parcele koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije, van teritorija autonomnih pokrajina i na kojima se postavlja oprema za navodnjavanje.

   Podnosilac prijave na konkurs podnosi:

   1. Popunjen obrazac prijave;
   2. Račun za predmetno investiciono ulaganje izdat u 2023. godini;
   3. Dokaz o plaćanju i to:
   4. a) izvod overen od strane poslovne banke, ili
   5. b) fiskalni isečak kod gotovinskog plaćanja;
   6. Otpremnicu;
   7. Garantni list, odnosno izjavu da predmetna oprema ne podleže garanciji;
   8. Potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, da za nabavku opreme za navodnjavanje ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu.

   Napomena: sva oprema koja je predmet ostvarivanja prava na sredstva mora da bude namenjena za navodnjavanje parcela prijavljenih na Obrascu prijave.

    

   Savetodavac za agroekonomiju

   Zoran Beljić

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.