Mikro klima i ventilacija u objektima

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #567478
  Lazić Željko
  Učesnik

    

   Mikroklima i ventilacija u objektima

   Svi uslovi koje treba pružiti životinjama tokom uzgoja od načina držanja, ishrane, napajanja, izđubravanja, zdravstvena zaštita i druge zootehničke mere čine funkcionalno povezan kompleks faktora, među kojima posebno mesto zauzima mikroklima u objektima za uzgoj domaćih životinja. Optimalni ambijentalni uslovi u objektima, blagotvorno deluju na zdravstveno stanje životinja, metabolizam i konverziju hrane, omogućujući maksimalni efekat ostalih faktora u cilju dobijanja najveće dobiti u proizvodnji proizvoda od domaćih životinja. U praksi se, obično, obezbeđenju povoljnih mikroklimatskih uslova ne pridaje dovoljno pažnje. Oni su shvaćeni vrlo proizvoljno i tolerišu se velika odstupanja od vrednosti koje standardi propisuju, shodno zahtevima pojedinih vrsta i kategorija životinja.

   Postizanje i održavanje optimalnih mikroklimatskih uslova vrši se ventilacijom objekata. Osnovni zadatak ventilacije je kontinuirana izmena zagađenog stajskog vazduha, svežim, spoljnim vazduhom. Ovim se, sa jedne strane, u objekat dovodi dovoljna količina svežeg vazduha, tj. kiseonika, koji je potreban životinjama. Sa druge strane, ventilacijom se iz objekta izbacuje stajski vazduh, opterećen sa više različitih zagađivača. Tu se prije svega misli na smanjivanje koncentracije vodene pare, amonijaka, ugljen-dioksida, prašine i patogenih mikroorganizama, dispergovanih u vazduhu.

   Temperatura vazduha je najznačajniji činilac mikroklime. Optimalna temperatura vazduha u objektima za goveda treba da bude od 8-20 ºC, što omogućuje lako održavanje telesne temperature životinja. U slučaju povišene temperature, smanjuje se uzimanje hrane, usporava se metabolizam i smanjuje se konverzija hrane, jer je organizam primoran da se oslobađa suvišne toplote kako bi održao telesnu temperaturu.

   Željko Lazić dipl.ing.polj

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.