Mere nege useva kukuruza – međuredna obrada

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512993
  Jerinić Svetlana
  Učesnik

   Kukuruz je biljka koja zahteva da u toku vegetacije površinski sloj bude rastresit i čist od korova. U tom cilju obavlja se kultivacija između redova. Kultiviranjem se pored uništavanja korova koji nisu uništeni herbicidima poboljšava vodni i vazdušni režim zemljišta, pojačava mineralizacija organske materije i povećavaju količine lakopristupačnih formi hranljivih materija.

   Efikasnost međuredne obrade zavisi od vremena izvođenja, broja i dubine.

   Dubina je uslovljena svojstvima zemljišta, biološkim osobinama kukuruza i korova.

   Prva međuredna obrada treba da počne čim se ukažu redovi biljaka kukuruza. Da se ne bi povredio korenov sistem pri prvoj kultivaciji ostavljati neobrađen (zaštitni pojas) 1 do 12 cm od biljaka u redovima. Pri sledećoj kultivaciji zaštitni pojas se povećava na 15 do 20 cm. Međurednu kultivaciju je moguće izvoditi do momenta kada biljke kukuruza dostignu visinu 80 do 90 cm i više.
   Dubina kultivacije se određuje u zavisnosti od tipa zakorovljenosti i faze razvića biljaka kukuruza. Preduboka kultivacija u znatnojmeri povređuje korenov sistem kukuruza, a to je nepoželjno. Stoga se prva kultivacija obavlja na dubinu 10 do 12 cm, druga na 6 do 8 cm, a treća ako se izvodi na 5 do 6 cm.

   Svetlana Jerinić

   , dipl.ing.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.