Mera 7 IPARD programa planirana za sledeću godinu

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #514687
  Zdravković Zorica
  Učesnik

   Мера 7 ИПАРД програма планирана за следећу годину

   У току је припрема процедуралног оквира за акредитацију Мере 7 – Диверсификација пољопривредних газдинстава и развој пословања. Нова мера ИПАРД подстицаја планирана је за 2019. годину, а има за циљ повећање степена развоја економских активности у руралним подручјима, уз могућност стварања нових радних места, што ће директно увећати приход газдинстава. Падом квалитета живота и могућности запошљавања, рурална подручја се суочавају са демографским падом и смањењем запошљавања. Доступност ИПАРД фондова, јачење социјалног капитала и тржишних веза, требало би да ојачају руралне заједнице и допринесу њиховом одрживом развоју у будућности. Анализе руралног туризма показују да он доприноси руралној економији и има велики потенцијал за даљи развој .Фокус диверзификације у оквиру ИПАРД II програма ће бити рурални туризам због постојања дуге традиције подршке кроз националне шеме, као и због великог потенцијала и потребе за даљим развојем тог сектора. Штавише, рурална подручја у Републици Србији карактеришу разноврсност пејзажа и биолошка разноврсност, богато културно наслеђе и природни ресурси. Диверзификација руралне економије кроз виши ниво услуга и активности у руралном туризму ће смањити зависност прихода од пољопривреде и обезбедити услове за стабилан додатни приход. Ова врста подршке ће допринети мањој економској и социјалној угрожености руралних подручја. Са друге стране, активности у руралном туризму проширују обим додатних услуга доступних руралном становништву, као и услуга и производа који се заснивају на традиционалном знању, технологији, природним ресурсима и културном наслеђу.

   Извор: Ипард програм за републику Србију за период 2014-2020. године
   Зорица Здравковић, саветодавац за агроекономију

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.