MERA 103 IPARD II PROGRAM EU

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512789
  Gvozdić Ljiljana
  Učesnik

   МЕРА 103 ИПАРД II ПРОГРАМА

   Мера 103 се односи на инвестиције u физичку имовину за прераду и маркетинг.
   Инвестиције се односе на 3 сектора:
   – Млеко и млечни производи,
   – Месо и производи од меса,
   – Сектор воћа и поврћа.
   Износ донација од вредности укупних инвестиција:
   50% укупних прихватљивих трошкова, или
   Инвестиције које се односе на складиштење отпада, максимални интензитет помоћи може бити већи за 10% (максимум 60%)
   Минимални и максимални износи повраћаја средстава:
   – Прерада млека (мин. 20.000 €; макс. 2.000 .000 €);
   – Прерада меса (мин. 20.000 €; макс. 1 000 000 €);
   – Прерада воћа и поврћа (мин. 20.000 €; макс. 1 000.000 €).
   Корисник не може да прими више од 2 милиона евра јавне подршке у оквиру ИПАРД II програма.

   Корисници могу бити предузетници и правна лица / предузећа са мање од 25% јавног капитала или гласачких права у поседу органа јавне власти, регистровани у АПР, и морају бити у активном статусу.
   Уопштено, прихватљиви издаци односе се на следеће ставке:
   1) Изградња/реконструкција – укључује:
   Трошкове набавке готових компоненти и делова (трошкове куповине и транспорта) и њихову инсталацију и
   Трошкове извођења радова (материјал, транспорт и радове).
   2) Опрема – укључује:
   Трошкове куповине, транспорта и инсталације, укључујући и рачунарске програме (софтвер)

   Корисници треба да испуне следеће услове:
   1) Финансијско – регулативне услове:
   – Корисници могу бити микро, мала и средња предузећа – дефинисано у члану 6. Закона о рачуноводству РС (СГ РС 62/2013);
   – У случају да корисник није власник, неопходно је да обезбеди уговор о закупу земљишта или објекта са минималним трајањем закупа од 10 година од дана подношења пријаве;
   – Корисник треба да докаже да нема неизмирени порез или плаћања за социјално осигурање у тренутку подношења пријаве/захтева;
   – Корисник доставља потписану изјаву да није аплицирао за исто улагање код других ЕУ и државних фондова;
   – У случају да је корисник правно лице мора доказати да рачун није блокиран у тренутку подношења захтева и да није био у блокади дуже од 30 дана у периоду од 12 месеци пре подношења пријаве
   2) Послују у складу са националним стандардима
   – Најкасније до коначне исплате, правно лице мора пословати у складу са одговарајућим националним стандардима везаним за заштиту животне средине, јавног здравља, безбедности на раду и добробити животиња
   3) Послују у складу са ЕУ стандардима
   – Сваки пројекат, пре подношења ИПАРД агенцији, мора бити анализиран од стране релевантних националних ветеринарских и еколошких органа по следећим питањима: да ли ће корисник на крају пројекта достићи релевантне националне стандарде и да ли ће инвестиција достићи релевантне стандарде ЕУ;
   – На крају реализације, инвестиција мора испунити релевантне стандарде ЕУ;
   – Подносилац захтева доставља уз захтев за коначну исплату, потврду из националне ветеринарске, фитосанитарне и управе за заштиту животне средине, да се у правном лицу примењују и поштују минимални национални стандарди, и да предмет инвестиције испуњава релевантне стандарде ЕУ
   4) Имају економски одрживи пројекат
   – У инвестиционој студији / пословном плану се приказује позитивно повећање прихода од производње (ако није инвестиција у управљање отпадом)
   – У инвестиционој студији / пословном плану се показује да је пројекат економски одржив
   5) Предају комплетан захтев за добијање донација
   – Попуне све обрасце према расписаном позиву
   – За објекте и опрему која захтева оверену пројектну документацију иста се мора поседовати (главни пројекат, технолошки пројекат, електро пројекат и сл.)
   – Прикупе све потребне дозволе, решења и уверења од овлашћених установа
   – На основу студије изводљивости израде пословни план / инвестициону студију.

   Љиљана Гвоздић дипл.инж.пољ.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.