Menadžment na poljoprivrednim gazdinstvima – Jelena Jovanović

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #586775
  Gvozdić Ljiljana
  Učesnik

   Менаџмент на пољопривредним газдинствима

    

   Према попису из 2012. године просечна величина пољопривредних газдинстава износила је око 5,5 хектара. Та величина је недовољна за економски ефективну и ефикасну производњу осим ако се ради о интензивној производњи поврћа, семенског материјала…

   На пољопривредним газдинствима се гаји већи број култура, уз веће промене структуре производње.  Услед неорганизованости, лоше опремљености, неадекватне употребе механизације, рада на уситњеним и мање приступачним парцелама немогуће је примењивати савремену технологију производње. Међутим, предност малих газдинстава је да брже могу да се преорјентишу у производњи што је услед нестабилних друштвено-економских услова привређивања неопходно јер на тај начин обезбеђују своју егзистенцију.

   Пољопривредна газдинства су у приватном власништву где је носилац газдинства уједно и менаџер и извршилац послова. Поред носиоца пољопривредног газдинства производњом се баве и чланови газдинства, а по потреби се ангажује и сезонска радна снага. У зависности од структуре производње и величине газдинства део производње је углавном намењен за непосредну продају на зеленим пијацама, део посредницима у трговини док се остатак може складиштити у објектима на газдинству за сопствене потребе, нпр. у кошевима, подрумима, таванима.

   Поред малих породичних газдинстава постоје и велика газдинства која су специјализована и свој опстанак обезбеђују тако што углавном осигуравају своје усеве.

   С´обзиром да је производња на отвореном пољу сама по себи непредвидива и једна и друга врста газдинстава правилним руковођењем, у које спадају и превентивне мере, успевају да себи обезбеде сигуран принос и опстанак на конкурентном тржишту.

   Веома важно је и лично едуковање, праћење новина, промовисање своје производње и др.

   Јелена Јовановић дипл.инж.пољ.

    

    

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.