Lokalna strategija ruralnog razvoja – LEADER pristup

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513101
  Koprivica Radmila
  Učesnik

   Leader pristup ili strategija razvoja ruralnog područja je mera IPARD programa koja će se sprovoditi u II fazi implementacije mera IPARD-a, od 2017.godine. Princip je da razvoj lokalnih sredina bude rezultat dogovora lokalnih aktera. Predviđeno je da se ovaj program finansira sredstvima EU, nacinalnih fondova i privatnog sektora. Najznačajniji mehanizam za sprovođenje LEADER-a na lokalnom nivou biće Lokalne akcione grupe (LAG), koje će činiti predstavnici različitih društvenih, privrednih i političkih sektora koji postoje u lokalnoj zajednici. Upravljanje LEADER programom karakteriše nekoliko najbitnijih elemenata:
   – Svaki LAG ( lokalna akciona grupa) mora da definiše sopstveno geografsko područje(povezana oblast sa 5.000 do 150.000 stanovnika, za koju je nadležan).
   – LAG mora da napravi strateški plan za svoju oblast. To su multi-sektorski planovi koji se kreiraju na lokalnom nivou, a šalju se na odobravanje instituciji na nacionalnom nivo
   – Po odobravanju planova LAG-ovi su odgovorni za za njihovo sprovođenje tokom trajanja LEADER programa.

   Prioriteti razvojnih planova za ruralne oblasti su:

   1. Korišćenje novih tehnologija koji bi proizvode i usluge ruralnih područja učinili konkurentnijim;
   2. Unapređenje kvaliteta života u ruralnim sredinama;
   3. Poboljšanje pristupa tržištu malih proizvodnih jedinica kroz lokalne akcije;
   4. Najbolje moguće korišćenje prirodnih i kulturnih resursa lokalnih zajednica.

   Stoga bi trebali ubrzati aktivnosti na:

   1. Pripremi i donošenju neophodnih strateških dokumenata iz ove oblasti;
   2. Osnivanju LAG mreže;
   3. Pokrenuti formalne obrazovne programe iz oblasti ruralnog razvoja i podržati neformalne;
   4. Obezbediti bolju komunikaciju i koordinaciju svih aktera koji će biti uključeni u sprovođenje ovog programa.

   Radmila Koprivica

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.