Lista prihvatljivih investicija i troškova u sektoru voća i povrća

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #514709
  Cvetanović Dalibor
  Učesnik

   Листа прихватљивих инвестиција и трошкова у сектору воћа и поврћа ПССС Лесковац Далибор Цветановић

   Изградња

   Изградња објеката за прераду (објекти за складиштење сировина, прање/чишћење, сортирање, прераду, конзервирање, сушење, замрзавање анализу готових производа итд.) за воће, поврће; објеката за складиштење амбалаже, адитива и готових производа, објеката за прање и чишћење, потројења за инсталацију вентилације, климатизације, грејања и превенцију загађења ваздуха, споредни енергетски објекти; изградња и/или реконструкција система за водоснабдевање (укључујући бунаре), снабдевање гасом, струјом (укључујући генераторе) и канализациони систем
   Изградња управне зграде са пратећим објектима (канцеларије, лабораторије, просторије за одмор радника, просторије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште за средства за чишћење, прање и дезинфекцију)
   Изградња објеката за прераду полупроизвода и третман отпадних вода, управљање отпадом и превенцију загађења ваздуха
   Изградња постројења за прозводњу енергије из обновљивих извора са максималним капацитетом годишње потрошње енергије у оквиру пољопривредног предузећа/газдинства (соларне енергије, ветротурбина, постројења на биомасу), укључујући повезивање електрана на дистрибутивну мрежу / од постројења до објекта
   Изградња мреже унутрашњих путева и паркинг места унутар простора у власништву предузећа/газдинства

   Опрема
   Опрема за сушење и/или прање, чишћење и сортирање
   Опрема и уређаји за прераду, паковање, обележавање и привремено складиштење, укључујући линије за пуњење, машине за паковање, машине за обележавање и друга специјализована опрема
   Опрема за термичку обраду (стерилизација/ пастеризација/ бланширање)
   Опрема и уређаји за хлађење и замрзавање
   Опрема за вештачку вентилацију, климатизацију, хлађење и грејање објеката за прераду и складиштење
   Опрема за превоз воћа и поврћа (бокс палете, пластични контејнери итд.)
   Уређаји за превоз у кругу објекта у складу са захтевима пројекта
   Опрема и уређаји за третман отпадних вода (физички, хемијски и биолошки третман), управљање отпадом и спречавање загађења ваздуха
   Опрема за превенцију загађења ваздуха и обнављање растварача
   Опрема за прање и хигијенско сушење руку у оперативним објектима и санитарним просторијама (укључујући тушеве), опрема за просторије за смештај гардеробе, опрема за чишћење, прање и дезинфекцију одеће и обуће
   Опрема за пријем сировина
   Лабораторијска опрема, искључујући стакларију (интегрални део пројекта)
   Опрема за детекцију метала и/или других физичких ризика
   Опрема за складиштење сировина и готових производа, у складу са захтевима пројекта
   Инвестиције у опремање постројења за обновљиву енергију за сопствене потребе: посебно у соларну енергију, постројења на биомасу, котлове за сагоревање биомасе.

   дипл.инж.пољ Далибор Цветановић
   Саветодавац за воћатство и виноградарство

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.