Lista neprihvatljivih troškova

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #514710
  Cvetanović Dalibor
  Učesnik

   Листа неприхватљивих трошкова ПССС Лесковац Далибор Цветановић
   Листа неприхватљивих трошкова

   Следећи трошкови неће бити прихватљиви у оквиру ИПАРД II програма:

   Порези, укључујући порез на додату вредност;
   Царине и увозне дажбине, или неке друге дажбине;
   Куповина, закуп или лизинг земљишта и постојећих објеката, без обзира на то да ли ће лизинг резултирати променом власништва, осим ако одредбама ИПАРД II програма није другачије одређено;
   Казне, финансијски пенали и трошкови парничења
   Трошкови пословања, осим када је то оправдано природом мере ИПАРД II програма;
   Половна механизација и опрема;
   Банкарски трошкови, трошкови гаранција и слични трошкови;
   Трошкови конверзије, трошкови и губици у погледу курсне разлике у вези са ИПАРД наменским рачуном, као и други чисто финансијски трошкови;
   Доприноси у натури;
   Куповина пољопривредних производних права, животиња, једногодишњих биљака и њихова садња;
   Било какви трошкови одржавања, амортизације или закупа, осим у случајевима када то оправдава природа мере ИПАРД II програма;
   Било какав трошак и било каква плаћања настала од стране државне администрације приликом управљања и спровођења помоћи, односно трошкови управљања и оперативне структуре и, посебно, режијски трошкови, трошкови закупнине и плате за запослене у оквиру активности управљања, спровођења, надзора и контроле, осим у случајевима када то оправдава природа мере ИПАРД II програма.

   Уколико Комисија јасно и изричито не одлучи другачије, следећи трошкови се такође сматрају неприхватљивим:
   Трошкови пројеката који су, пре завршетка, наплаћени корисницима или учесницима, осим уколико примљене надокнаде нису одузете од трошкова који се потражују;
   Промотивни трошкови, осим оних који су од заједничког интереса;
   Трошкови корисника, који у структури власништва има више од 25% јавног капитала, осим уколико Комисија другачије не одлучи у специфичном случају на основу оправданог захтева поднетог од стране српских власти. Комисија ће о томе одлучити у року од три месеца након пријема захтева. Изузеће није применљиво на инфраструктурне трошкове, LEADER приступ или људски капитал.

   дипл.инж.пољ Далибор Цветановић
   Саветодавац за воћатство и виноградарство

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.