Letnja setva lucerke

 • This topic has 0 odgovora, 1 glas, and was last updated 7 godine ranije by Ivanović Borko.
Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512827
  Ivanović Borko
  Učesnik

   LETNJA SETVA LUCERKE

   Lucerka u našoj zemlji se može sejati u dva roka: u proleće i kasno leto. Letnjom setvom pruža se dovoljno vremena tokom jeseni da biljke ojačaju, ukorene se i skupe dovoljno hranljive rezerve da izdrže zimu. Manja je opasnost i od suše u početku razvoja, mada poslednjih godina dolazi do pojave septembarske suše i tada je potrebno vršiti navodnjavanje.
   Lucerka zasnovana u letnjem roku razvija koren u jesen do dubine 1 m, nesmetano se razvija narednog proleća, postiže prinos sena skoro kao dvogodišnja lucerka zasnovana u proleće. Nepovoljne okolnosti su još u sušnom periodu tokom leta nemogućnost blagovremene obrade zemljišta i povoljne pripreme za setvu kao i izmrzavanje mladih useva pri pojavi dužih golomrazica.
   Letnja setva se izvodi celog avgusta do polovine septembra, dok je prolećna setva u drugoj polovini marta odnosno taj vremenski rok zavisi od vremenskih uslova. Suviše rana setva i kasna zimska setva nije preporučljiva zbog sporog i neravnomernog nicanja. Dužina iskorišćavanja u mnogome zavisi od pravovremenog zasnivanja lucerišta. Za uspešnu proizvodnju lucerke zemljište treba da bude duboko, rastresito, plodno i sa povoljnim vodno-vazdušnim sistemom. Za gajenje lucerke neophodno je da zemljište bude ph 6,6-7,5. Dubokom osnovnom obradom stvara se rastresit oranični sloj, dobar razvoj korena, intezivniji rad mikroflore i veći intezitet kvržičnih bakterija. Za lucerku pored kalcijuma izuzetno bitno je da zemljište ima dovoljnu količinu fosfora i kalijuma. Potrebna količina fosfora je 100-150 kg/ha, 60-100 kg/ha kalijuma. Preporučuje se 50 kg/ha azotnog đubriva. Ova količina potrebna je pre svega da pospeši razvoj klijanaca. Na osnovu svega prethodnog dolazi se do zaključka da je za zasnivanje lucerišta neophodno 500-600 kg/ha NPK u osnovnoj obradi u formulaciji 10:30:20 i predsetveno 100-200 kg/ha NPK. Setva lucerke se najčešće izvodi uskoredim sejalicama, a na manjim površinama ručno. Seme lucerke je sitno, zbog toga je vrlo bitno da zemljište bude dobro pripremljeno. Setvu treba obaviti na dubinu od 0,5-3 cm zavisno od tipa zemljišta. Na težim zemljištima 0,5-1 cm. Dok na lakim 2-3 cm. Ukoliko je zemljište dobro pripremljeno, a setva se vrši sejalicama potrebna količina semena je 15-20 kg/ha. Ukoliko je setva ručna, a zemljište lošije pripremljeno norma setve se povećava. U periodu posle setve ako nastupi sušan period neophodno je navodnjavanje.

   Dipl.Ing. Borko Ivanović PSSS Čačak

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.