Kupusov moljac

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #514694
  Đukić Ružica
  Učesnik

   Kupusov moljac spada u najznačajnije štetočine kupusa. Ženka polaže jaja na naličje listova uz glavne nerve.Ispiljene gusenice prave oštećenja na listu u vidu prozorčića.Gusenice mogu da se ubuše u unutrašnjost glavice.Iako ima kratak životni vek(14 dana) kupusov moljac se brzo razmnožava; ekonomski gubici mogu da budu do 100%.Prisutni su tokom cele vegetacije a sušni periodi pogoduju njihovom razmnožavanju.
   Kupusov moljac je sposoban da preleti veliku udaljenost, a pošto su lagani često ih vetar nosi sa sobom.Nikad ne lete visoko, najčešće na 2 m visine.U našim uslovima može imati 8 generacija godišnje, zavisno od podneblja.Jedinke koje prezime u stadijumu lutke počinju da se transformišu početkom proleća u imago i javljaju se krajem aprila.Ženka položi u proseku 300 jaja na naličje lista u grupama od 2-4.Nakon 2 nedelje pojavljuju se larve koje počinju odmah da se hrane. Posle 2 nedelje larve se transformišu u lutke a isto toliko je potrebno da se pojave odrasle jedinke.
   Hemijsko tretiranje se preporučuje pri sledećim pragovima štetnosti:
   -20% napadnutih biljaka -kupus u fazi kotiledona
   -30% napadnutih biljaka -pre formiranja glavice
   -15% napadnutih biljaka -formiranje glavice
   -5% napadnutih biljaka popunjavanje glavice
   Jedna od mera zaštite od kupusovog moljca su i agrotehničke mere kojima smanjujemo populaciju ovog insekta.Vrlo je važan plodored, a zatim i mere kao što su kvalitetno zaoravanje i uništavanje biljnih ostataka na mestu gde se naredne godine gaji kupus., jer se na taj način uništavaju lutke i adulti kupusovog moljca.
   Od hemijskih mera za suzbijanje jaja registrovan je preparat na bazi a.m..hlorantranilprol(Coragen 20 SC) 0,14-0,2 l/ha.Od rasada do zavijanja glavica kad se primeti jedna gusenica po biljci ili jedan leptir na 50 biljaka treba koristiti sredstvo na bazi a.m. lambda cihalotrin (Grom,Lamdex,)0,3 l/ha.Takođe u vreme masovnog piljenja gusenica mogu se koristiti insekticidi na bazi a.m. cipermetrin(Cipkord 20 EC,Cytrin 250 EC).
   PSSS Jagodina Savetodavac Ružica Đukić

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.