Kukuruzni plamenac – Ostrinia nubilalis

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513181
  Janković Vesna
  Učesnik

   Kukuruzni plamenac – Ostrinia nubilalis je polifagna štetočina; najveće štete pravi na kukuruzu ali i na drugim ratarskim i povrtarskim biljkama.Usled napada ove štetočine prinos kukuruza može biti smanjen do 25% i više. Ovaj leptir ima izražen polni dimorfizam. Ženke su krupnije, svetlije boje, sa rasponom krila od 25-35 mm, dok su mužjaci tamniji, sa rasponom krila 20-30 mm. Kod kukuruznog plamenca broj generacija varira od 1-5 ; u našim uslovima to je 1-2 generacije godišnje. Prezimljava u stadijumu gusenice u kukuruzovini ili drugim biljnim ostacima. Masovni let leptira počinje obično u doba metličenja kukuruza.Leptiri su aktivni u večernjim satima i noću.Posle parenja ženke polažu jaja na naličje listova,pretežno uz glavni nerv liske.Jaja koja su položena su sitna, složena jedno do drugug, veličine do 0,5 mm.Ispiljene gusenice su u početku belosive,sa crnom glavom, a kasnije potamne. Dužina gusenica je 2,5 cm. Nakon piljenja gusenice se krecu ka rukavcu listova, oštećujući lišće i praveći sitne otvore nepravilnog oblika. Oko rukavca listova ili u zoni klipova gusenice se ubušuju u stabljike. Štete od prve generacije su na metlici, dršci klipa koja se lomi i ubušenje u stabljiku. Gusenice druge generacije oštećuju listove, hrane se zrnom, buše stabljiku koja se lomi i pada.Ako je vlažnost viša, usev zakorovljeniji, a bujniji, štete su veće. Oštećeni klipovi su idealna meta za napad gljivičnih oboljenja. Mere zaštite: Za efikasno smanjenje brojnosti ove štetočine primenjuje se kombinacija agrotehničkih, mehaničkih, bioloških i hemijskih mera kao i gajenje otpornih hibrida. Uništavanje kukuruzovine odmah posle berbe i duboko zimsko oranje utiču na smanjenje populacije ove štetočine. U toku vegetacije brojnost ove štetočine se utvrđuje vizuelnim pregledima biljaka, utvrđivanjem jajnih legala, praćenjem broja leptira sa svetlosnom lampom ili feromonskim klopkama. Nakon utvrđivanja brojnosti (kada na jednoj biljci postoje jajana legla, a na jednoj trećini zaraženih biljaka se uočavaju oštećenja od gusenica) primeniti odgovarajuće insekticide. Najvažnije je suzbiti prvu generaciju.

   Dipl.ing.Vesna Janković

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.