Krvava vaš – Eriosoma lanigerum

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513259
  Đorđević Ljubiša
  Učesnik

   Prezimljuje ženka i lrve na korenovom vratu i žilama, u pukotinama kore stabla, grana i na ranama koje su nastale od rezidbe. U proleće, tokom marta i aprila, širi se po voćnjaku, naseljava lastare, rađa žive mlade jedinke koje počinju da prave štete.

   Simptomi – Štete su uočljive na pupoljcima, mladarima i kori. Žive u kolonijama i u pazuhu listova, gde se odmah prekriju voštanom prevlakom. Pod mehaničkim pritiskom iz kolonije se pojavljuje crvena sluzasta tečnost, nalik na krv, po čemu je ova štetočina dobila ime. Krajem juna se javljaju krilate forme koje se šire po zasadu, formiraju nove kolonije i uzrokuju dalje štete. Jabukova krvava vaš se hrani sisanjem biljnih sokova na korenu, korenovim izdancima, granama i mladarima. Vrlo često na jabukama naseljava mesta jačeg reza i pukotine na kori. Na mestima gde sišu nastaju izrasline – tumori, kora puca, dolazi do odumiranja i sušenja napadnutog dela. Larve jabukove krvave vaši prezimljavaju na korenovom vratu i u pukotinama stabla i rak rana. Zimi podnose vrlo niske temperature do -270C. Krajem zime i početkom proleća postaju aktivne. U toku vegetacije imaju 10-12, pa i više generacija. Krilate forme lete i na taj način se šire.
   Zaštita – Da bi napad štetočine sprečili treba obratiti pažnju na izbor sorte i podloge jabuke na kojoj je kalemljena. Podloga MM 106 je otporna na krvavu vaš. Ova vaš naseljava bujne zasade, koji su u nižim i vlažnijim položajima terena. Takođe je veoma važno očuvati prirodne neprijatelje lisnih vaši u voćnjaku. Najznačajniji prirodni neprijatelji lisnih vaši su larve zlatooke, osolike muve, bogomoljka, grabežljive stenice i ose najeznice među kojima je vrlo važna osica Aplelinus mali. Suzbijanje se vrši zimskim prskanjem i prskanjem u toku vegetacije. Najbolji rezultati se postižu u proleće kada vaši nemaju voštanu prvlaku, a u toku intenzivnog porasta lastara. Preporuka za suzbijanje je sledeća: tokom zimskog perioda orezati jabuke i nakon toga mehanički oprati stablo i grane (koristiti četku za ribanje i vodu). Duboke pukotine očistiti žicom. Na ovaj način redukovaće se populacija prezimljujuće forme insekta. Krajem zime, kada vremenske prilike dozvole, okupati stabla i grane mineralnim uljem sa dodatkom preparata na bazi bakra. Početkom kretanja vegetacije, na proleće, postižu se najbolji rezultati insekticidima kada vaši nemaju voštanu prevlaku, a u toku intenzivnog porasta lastara. Suzbijanje se vrši insekticidima na bazi dihlorvosa i azinfos-metila. Tokom leta obilaziti zasad i mehanički uklanjati kolonije vašiju prekrivene belom, voštanom prevlakom. Na jesen, ako se primete kolonije, mogu se primeniti preparati na bazi dihlorvosa ali tek nakon berbe. U rasadnicima je obavezno suzbijanje, jer su sadnice sa oštećenjima (tumorima) od krvave vaši van klase i ne mogu se prodavati.

   Ljubiša Đorđević,dipl.ing.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.