Kritične temperature za strna žita – Zoran Milosavljević

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #514839
  Milosavljević Zoran
  Učesnik

   Prinosi izvesnih vrsta poljoprivrednih biljaka u znatnoj meri zavise od otpornosti prema niskim temperaturama,kojima su biljke izložene tokom vegetacijonog perijoda.Otporne sorte prema hladnoći su one koje uprkos niskim temperaturama,kojima su bile izložene izvesno vreme,nisu uopšte oštećene ili su oštećenja neznatna,tako da se postiže zadovoljavajući prinos.Otpornost na niske temperature strnih žita ide ovim redom: raž,pšenica,tritikale,durum ,ječam ovas.
   Ozimoj pšenici kao najvažnijem usevu jesenje setve posvećuje se posebna pažnja.Različite sorte su različito otporne na niske temperature,ali isto tako iste sorte su različito otporne u zavisnosti od toga u kojem perijodu jeseni,zime ili proleća deluju niske temperature.Biljke pšenice su sposobne da zimi bez snega,uz minimalna oštećenja lisne mase izdrže temperature od minus 18 do minus 20 stepeni C,a u proleće kasni mrazevi od minus 8 do minus 10 stepeni C.mogu da dovedu do uginuća biljaka.Ječam slabije podnosi niske temperature od pšenice.Golomrazice od minus 10 do minus 12 stepeni C,pogotovo ako se pojave pri kraju zime,nanose velike štete biljkama.Kasni prolećni mrazevi s temperaturama od minus 1 do minus 2 stepena C uništavaju prašnike i plodnik .Biljke jarog ječma mogu podneti mrazeve od minus 4 do minus 5 stepeni C,a ponekad i do minus 8 stepeni C bez većih šteta na mladim biljkama.
   Otpornost prema niskim temperaturama predstavlja osobinu svojstvenu određenoj sorti pšenice.koja nije konstantna i biljke je stiču u procesu pripreme za zimu,odnosno u toku kaljenja.Ukoliko je duži prelaz od visokih jesenjih temperatura prema niskim zimskim,utoliko su ove temperature optimalnije za kaljenje.
   Dil.ing.ratar.Zoran Milosavljević

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.