Kriterijumi za razgraničenje i komplementarnost IPARD mera i državne politike – Živko Stefanović

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512525
  Stefanović Živko
  Učesnik

   Razgraničenje između novog Nacionalnog programa za ruralni razvoj (NPRR) 2015 – 2020 i IPARD II mera vrši se definisanjem kriterijuma za razgraničenje. Dati kriterijumi za razgraničenje će biti provereni i isključiće se mogućnosti dvostrukog finansiranja.Novi nacionalni program će obezbediti alate i konkretne mere za podršku u cilju dostizanja standarda u kvalitetu proizvodnje i prerade hrane, kao i poboljšanja u oblasti očuvanja i zaštite životne sredine i dobrobiti životinja.Razgraničenje između IPARD i NPRR programa vršiće se putem različitih kriterijuma za odabir korisnika podrške. IPARD program će pružiti podršku održivim poljoprivrednim gazdinstvima i privatnim korisnicima (poljoprivrednici, mala i srednja preduzeća iz poljoprivredno-prehrambenog sektora i td.), dok će druge nacionalne mere biti usmerene ka pomoći manjim poljoprivrednim gazdinstvima u cilju povećanja proizvodnje, i usresređene na diverzifikaciju poljoprivredne i nepoljoprivredne ekonomije, isključujući podršku turizmu koja je predviđena programom IPARD II. Velika preduzeća ne ulaze u razmatranje za dodelu podrške, bilo iz nacionalnog budžeta, ili iz programa IPARD II. Programi IPARD II i NPRR su komplementarni. Sprovođenje NPRR počeće zajedno sa sprovođenjem IPARD II programa. Kriterijumi za razgraničenje u okviru sektora za mleko, mera “Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava” predstavljaju minimalan i/ili maksimalan broj krava muzara na početku investicije. Kriterijumi za razgraničenje u sektoru za meso u okviru iste mere su minimalan/maksimalan broj goveda, ovaca, koza, svinja ili brojlera na početku investicije. Kriterijum za razgraničenje u sektoru voća i povrća predstavlja minimalna/maksimalna površina zemljišta ili kapacitet plastenika. Investiranje u proizvodnju grožđa predviđa samo NPRR. U okviru mera za agro-ekološko-klimatsku i organsku poljoprivrednu proizvodnju, IPARD II program će podržati samo organske proizvođače koji su uključeni u biljnu proizvodnju (žitarica, uljarica, povrća, proizvodnju voća ili grožđa, kao i u proizvodnju aromatičnog/lekovitog bilja), dok će organska stočarska proizvodnja biti predmet podrške NPRR programa.Investicije u fizičku imovinu koje se odnose na preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, kao i ruralni turizam i LEADER mere, biće obezbeđeni isključivo kroz IPARD II program.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.