KRATAK UPUT ZA OSNIVANJE VEŠTAČKIH TRAVNJAKA

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512794
  Tajić Bilal
  Učesnik

   Veštački travnjaci na oranicama podižu se,po pravilu, na duboko u jesen, uzoranim i dobro pripremljenom zemljištu. Obrada i predsetvena priprema zemljišta trba da pruže povoljne uslove biljkama posejane smeše da postignu maksimalne prinose u dugogodišnjem periodu iskorišćavanja.
   Priprema zemljišta u proleće za setvu ima za cilj da se površinski sloj zemljišta pripremi da bude dobra podloga za setvu sitnog semena i nicanja useva. Da bi se ovo postiglo primenjuje se poprečno drljanje na pravac oranja, a kod težih zemljišta i nekoliko drljanja, sve dok se ne dobije rastresit gornji sloj zemljišta.
   Lucerka i smeše trava seju se rano s proleća, kada prođu mrazevi, da bi se iskoristila zimska vlaga za klijanje i nicanje semena i prve stadijume razvića useva.
   Na dobro pripremljenom zemljištu setva se može obaviti mašinski ili ručno što je slučaj kod nas.Setvu treba obaviti pažljivo, tako da seme bude ravnomerno raspoređeno po celoj površini. Po završenoj setvi smeše trava ili lucerke obavezno je izvršiti drljanje livadskom drljačom ili branom sa perjem. U koliko je zemljište rastresito obavezno obaviti valjanje koje ima za cilj da sabije zemljište i da stvori kontakt sa semenom i na taj način omogući bolje i ravnomernije nicanje.Valjanje se obavlja glatkim valjkom drvenim ili metalnim, čija težina zavisi od tipa zemljišta koje se valja.
   Pored kvalitetne obrade zemljišta za postizanje visokih prinosa u višegodišnjem periodu iskorišćavanja neophodno je đubrenje prilikom zasejavanja. Na prvom mestu se koristi stajnjak, čije se povoljno delovanje, ogleda u povećanim prinosima u toku celog perioda iskorišćavanja. Prinosi zbog neupotrebljenog stajnjaka pri zasnivanju manji su za oko 20%. Đubrenje mineralnim đubrivima bilo sa stajnjakom ili samo je neophodno, i ono se može vršiti pojedinačnim ili kompleksnim đubrivima. U prodaji se nalaze razne kombinacije, a potrebe u ovim đubrivima se kreću od 300-600 kg. Po hektaru, zavisno od plodnosti zemljišta i koncentracije đubriva. Od ovih količina potrebno je jednu polovinu đubriva zaorati a drugu razbacati po oranju pre drljanja. Prihranjivanje useva travnjaka treba obaviti mesec dana nakon nicanja sa 100-200 kgr. Po jednom hektaru KAN-a
   Semena trava trba pre setve dobro izmešati tako da u svakom delu bude zastupljen isti procenat travne smeše.
   Dipl. Ing Bilal Tajić

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.