Kontrola i suzbijanje bolesti i štetočina

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513224
  Đorđević Ljubiša
  Učesnik

   U proizvodnji rasada uobičajena je pojava prouzrokovača poleganja. Od štetočina često se javljaju tripsi koji svojim sisanjem izazivaju deformacije lisne mase, a i prenosioci su virusa. U proizvodnji čupanog rasada često se javlja problem predoziranja Cineba, koji se ogleda u vidu oaznog žućenja i sušenja biljaka. Najčešća oboljenja useva paprike su bakterijske prirode, kojima su optimalni uslovi kada nekoliko dana imamo kišovito vreme sa visokom relativnom vlažnošću vazduha. U takvim uslovima treba planirati barem dva tretmana sa razmakom od 5 dana. Prvi simptomi se javljaju na nižim delovima parcele, na mestima gde voda leži i sl. Plamenjača i zeleno uvenuće su bolesti koje prate lošu tehnologiju proizvodnje. Mogu se javiti u svim fazama razvoja biljke. Najčešće se javljaju kada se ne ispoštuju preventivne mere (deklarisano seme, zdrav rasad, plodored). U rejonima gde je plamenjača raširena izbegavati navodnjavanje brazdama i potapanjem. Hemijskim sredstvima možemo sprečiti i smanjiti štete od plamenjače, dok se borba sa zelenim uvenućem vodi samo preventivnim merama. U periodu jun-jul mesec treba treba računati na pojavu grinja. Njihovo suzbijanje obično zahteva dva vezana tretmana u razmacima 7-10 dana. Suzbijanje gusenica leptira trebalo bi bazirati na osnovu ulova feromonskih klopki ili preporuka lokalne prognozno-izveštajne službe. U suzbijanju lisnih vašiju i grinja najčešća greška je nedovoljna pokrovnost pri tretmanu svih delova biljke, a posebno naličja liske. Za preporuku je korišćenje većih količina tečnosti po jedinici površine, visećih dizni (koje tretiraju i donje spratove lišća), odnosno prskalica sa vazdušnom podrškom (najbolje). U regionima gde je uočeno prisustvo žutog uvenuća (stolbura), posebnu pažnju obratiti na suzbijanju poponca (domaćin je stolbura) i cikada (vektor oboljenja), odnosno gajiti rane sorte da bi se više ubralo pre masovne zaraze. Nije bolest ali izgleda kao da jeste: Trulež vrha paprike – Nedovoljno usvajanje kalcijuma iz zemljišta usled njegovog nedostatka ili blokade od strane drugih elemenata (K, Nh4, Mg…), nedostatak zemljišne vlage i visoka temperatura dovode do problema truleži vrha ploda. Biljke sa manje lisne mase imaju veći problem posebno pri visokim temperaturama uz jako sunce. Problem se neutrališe pojačanom ishranom kalcijumom preko lista (svakih 7 dana) uz redovnu prihranu i navodnjavanje (dovoljno lisne mase). Ožegotine od sunca javljaju se na „otkrivenim“ delovima ploda. Najveće se štete javljaju na sortama krupnog ploda gde lisna masa ponekad ne može da pokrije sve plodove. Oštećenja prizemnog dela mladih biljaka od visokih temperatura, mogu se pomešati sa oštećenjima od podgrizajućih sovica. Opadanje cvetova javlja se nakon rasađivanja prebujnog rasada usled niskih temperatura ili zemljišne suše. Oštećenje od pesticida javljaju se pri njihovoj nestručnoj primeni. Kontrola suzbijanja korova Voditi računa o herbicidima koji su korišćeni u predusevu, pošto perzistentni herbicidi (Pivot u višim dozama, Senkor u višim dozama), mogu dovesti u pitanje proizvodnju paprike.
   Zaključak
   – U borbi protiv bolesti i štetočina koristite sve raspoložive preventivne mere,
   – Strogo sledite uputstvo za upotrebu preparata i poštujte karencu,
   – Konsultujte stručno lice

   Đorđević Ljubiša, dipl.ing.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.