Ko i kako upravlja i rukovodi zadrugom – Mladen Pavlović

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512649
  Pavlović Mladen
  Učesnik

   Svi zadrugari imaju pravo upravljanja zadrugom. To pravo ostvaruju isključivo na sednicama Skupštine zadruge. Zadruge koje imaju više od 100 članova mogu obrazovati skupštinu na predstavničkom principu koju čine izabrani zadrugari.

   Izbor tih predstavnika je pravo svih zadrugara. Oni su, izborom predstavničke skupštine, svoja prava na upravljanje za određeni period (dok traje mandat predstavničke skupštine) preneli na svoje izabrane predstavnike. Zadružnim pravilima bliže se uređuju pitanja upravljanja preko predstavničke skupštine.
   Zadrugari zadrugom upravljaju i preko Upravnog odbora koji čine izabrani predstavnici zadrugara. Upravni odbor se bira uvek kada zadruga ima više od 20 članova. Deo ovlašćenja Skupštine prenosi se na Upravni odbor zadruge i on predstavlja operativni organ koji se često sastaje.
   Zadrugari, preko predstavnika izabranih u Nadzorni odbor, obavljaju kontrolu i nadzor nad radom Upravnog odbora i direktora zadruge. O svim uočenim nepravilnostima Nadzorni odbor treba odmah da obavesti Skupštinu zadruge.
   Upravni odbor, Nadzorni odbor i direktor zadruge treba, najmanje jednom godišnje, da obaveštavaju Skupštinu zadruge o svom radu i aktivnostima na rešavanju pitanja koja su im, zadružnim pravilima, poverena na rešavanje i postupanje.
   Direktor zadruge je rukovodeći organ i zadužen je i, po zakonu, odgovoran za vođenje poslova i zakonito postupanje svih u zadruzi i zato nije dobro da mu se zadrugari mešaju u posao. Direktor je zadužen za odnose koje zadruga zasniva sa zaposlenim radnicima, ali i sprovođenje u delo odluka koje su doneli Skupština i Upravni odbor zadruge.
   Kontrolu rada direktora treba da obavlja Nadzorni odbor, a obavljaće je tako što će povremeno tražiti da ih direktor obaveštava o odlukama koje je doneo sam, ili uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.