Kalkulacija poljoprivredne proizvodnje

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #579046
  Kolčić Dragan
  Učesnik

   Ostvarivanje dohodka osnovni je cilj poslovanja poljoprivrednog gazdinstva, koji zavisi od niza
   činilaca proizvodnog procesa. Da bi se utvrdila visina dohotka odnosno profita, koji predstavlja
   merilo efikasnosti korišćenja resursa za proizvodnju određene količine proizvoda (outputa)
   na poljoprivrednom gazdinstvu, potrebno je napraviti ekonomsku analizu rezultata svake
   pojedinačne proizvodnje i poslovanja poljoprivrednog gazdinstva u celini.
   Osnova za to jesu kalkulacije prihoda i troškova proizvodnje u čijoj je strukturi potrebno odrediti
   proizvodne rezultate (prinose i prihode) i troškove odnosno inpute, izražene količinski za svaku
   pojedinačnu proizvodnju. Specijalizacija poljoprivredne proizvodnje uglavnom je na niskom nivou
   pa u procesu sagledavanja ekonomije ruralnih gazdinstava treba uzeti u obzir ekonomsku
   isplativost različitih vidova proizvodnje kojima se bave gazdinstva u ruralnim sredinama. Ukupna
   neto dobit u poljoprivrednoj proizvodnji na jednom gazdinstvu se može odrediti kada se od ukupnih
   prihoda odbiju varijabilni i fiksni troškovi.
   Poljoprivredni proizvođači ne mogu da utiču na cenu proizvoda na tržištu, ali mogu u znatnoj meri
   da utiču na cenu koštanja svojih proizvoda i veličinu troškova u proizvodnji poljoprivrednih
   proizvoda. U strukturi troškova poljoprivredne proizvodnje javljaju se varijabilni i fiksni troškovi.
   Varijabilni troškovi povezani su sa određenom vrstom proizvodnje i variraju zavisno od obimu
   proizvodnje. Ne javljaju se ako se ništa ne proizvodi pa se mogu tačno utvrditi.
   U biljnoj proizvodnji se najčešće javljaju sledeći varijabilni troškovi:
   – Organska i mineralna đubvriva,
   – Semenski i sadni material,
   – Hemijska sredstva za zaštitu bilja,
   – Sezonska radna snaga,
   – Zakup i iznajmljivanje mehanizacije i opreme ukoliko se ne poseduje,
   – Troškovi radova nakon berbe/žetve (sušenje, čišćenje, pakovanje, sortiranje),
   – Ambalaža.
   Fiksni troškovi u poljoprivrednoj proizvodnji odnose se na kompletnu poljoprivrednu proizvodnju.
   Stalni su i u proizvodnji prisutni duži period i ne zavise od vrste i obima proizvodnje.
   U fiksne troškove najčešće ubrajamo:
   – Troškovi poljoprivredne mehanizacije i opreme: održavanje i amortizacija,
   – Gorivo i mazivo za mehanizaciju,
   – Održavanje i amortizacija ekonomskih zgrada,
   – Osnovni troškovi poljoprivrednog gazdinstva: voda, električna energija, različite vrste
   osiguranja (useva, stoke,…),
   – Doprinosi za PIO fond,
   – Porezi na imovinu,
   – Troškovi zakupa poljoprivrednog zemljišta,
   – Troškovi kamata na kredite, zajmove i leasing rate.

   Dragan Kolčić, stručni saradnik za agroekonomiju

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.