Kalifornijska štitasta vaš – Quadrospidiotus perniciosus

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513187
  Janković Vesna
  Učesnik

   Kalifornijska štitasta vaš – Quadrospidiotus perniciosus je štetočina voćnih vrsta. Najčešće napada jabuku i krušku a može se javiti i na breskvi, trešnji, šljivi, vinovoj lozi. Godišnje, u našim uslovima razviju se 2-3 generacije. Štitasta vaš prezimljava u stadiju larve ( larve 2 stepena- kao polno nezrela jedinka). Vaši koje tokom jeseni ne dostignu stadijum razvoja larve 2 stepena – crnog štitića preko zime najčešće propadnu usled uticaja niskih temperatura; što znači da nakon blagih zima možemo očekivati jači intezitet pojave ove štetočine. Prezimele larve se uglavnom potpuno razviju do maja meseca. U voćnjaku se zapažaju po okruglastim, sivim štitovima, prečnika 1,5 – 2 mm. Ispod štitova su odrasle ženke koje su nepokretene, dok su mužjaci pokretni. Štete pravi hraneći se sokovima iz stabla, grana, lišća i plodova. Napadnute voćke naročito pri napadu jakog inteziteta zaostaju u razvoju, suše se a napadnuti plodovi gube tržišnu vrednost. Kalifornijska štitasta vaš se najčešće prenosi zaraženim sadnicama, kalem – grančicama, alatom i drugim priborom. Ova štetočina se može suzbiti na više načina. To su pre svega preventivne mere ali i hemijska zaštita. Obzirom da je sadni materijal glavni izvor širenja ove štetočina važna mera je korišćenje zdravog sadnog materijala prilikom podizanja zasada. Mlade zasade treba podizati daleko od ugroženih, starih i problematičnih parcela. Značajna je i pravilna i blagovremena rezidba. Tokom rezidbe potrebno je ukoniti sve zaražene grane sa štitovima, takođe je važno formirati prozračnu krošnju kako bi se omogućila dobra aplikacija insekticida. Od preventivnih mera važne su i: upotreba regulatora rasta u smanjivanju bujnosti, uravnotežena ishrana zasada. Hemijska zaštita podrazumeva primenu odgovarajućih hemijskih preparata. Za suzbijanje prezimljavajućih larvi koriste se mineralna ulja koja se primenjuju u fenofazi otvaranja pupoljka do pojave prvih listića. Tokom vegetacije potrebno je obaviti najmanje 2-3 prskanja (momenat suzbijanja mužjaka u periodu njihovog leta, suzbijanje pokretnih larvi I generacije, suzbijanje larvi prvog stepena II generacije) za uspešno suzbijanje ove štetočine primenom odgovarajućih insekticida.

   Dipl.ing.Vesna Janković

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.