KAKO SMEŠTAJ UTIČE NA KVALITET MLEKA

 • This topic has 0 odgovora, 1 glas, and was last updated 2 meseci ranije by Kozlina Zoran.
Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #579673
  Kozlina Zoran
  Učesnik

   Sve mlekara u našoj zemlji vrednuju sirovo mleko ne samo na osnovu procenta mlečne masti već i na osnovu njegove higijenske ispravnosti, to jest na osnovu sadržaja mikroorganizama i somatskih ćelija u mleku. Kako vreme bude prolazilo ovakvo vrednovanje će biti sve prisutnije te je važno proizvođače stalno podsećati i upućivati na sprovođenje striktnih higijenskih mera u postupcima sa mlekom.

   Mleko dobrog hemijskog i mikrobiološkog sastava ne zavisi od veličine i opremljenosti farme već pre svega od znanja i obučenosti farmera. Za uspešno obavljanje muže, bilo ručne ili mašinske, kao i za očuvanje zdravlja muznih grla i proizvodnju kvalitetnog mleka, potrebno je obezbediti sledeće : da staja bude čista, naročito ležišta; da je komforna, da ima dovoljno dnevne svetlosti i da je provetrena; da izmuzište bude čisto; da muzna grla budu čista, naročito u trenutku muže; da muzne jedinice budu čiste; da mužu obavlja kompetentan, zdrav, čist i savestan muzač.

   Faktori od neposrednog uticaja na higijenu muže :

   1. Higijena površina staja (naročito, ležište i prostirka)
   2. Higijena izmuzišta (naročito muzne jedinice i mlekovod)
   3. Higijena muznih jedinica (naročito unutrašnje površine sisnih čaša)
   4. Higijena krava (naročito sisa i baze vimena)
   5. Higijena muzača (naročito ruke muzača, odeda i obuda)
   6. Tišina u staji/izmuzištu i blagi postupci muzača
   7. Način izvođenja muže (redosled postupaka kod muže, muža uvek u isto vreme, broj muža u toku dana, jednaki razmak između muža, pravilna priprema vimena, brzina muže, potpuno izmuzavanje)
   8. Kompetencije muzača (zdravstveno stanje, uvežbanost, rutina, skoncentrisanost, spremnost za unapređenje svog rada)

   STAJA

   Staja treba da bude komforna, okrečena, provetrena, suva, svetla i čista. Ona se mora svakodnevno čistiti i to svi njeni delovi: ležište, jasle, pojilice, a naročito treba obratiti pažnju na površinu na koju se krave muzu (obično je to ležište). Osim svakodnevnog čišdenja potrebno je barem jednom godišnje izvršiti temeljno mehaničko čišdenje, sanitarno pranje, dezinfekciju, a zatim krečenje (najbolje krečnim mlekom). Ležišta krava moraju da imaju dovoljne količine kvalitetne prostirke.

   Da bi krava imala dovoljno svetlosti potrebno joj je obezbediti oko 0,5 m2 prozorske površine. Dovoljne količine dnevne svetlosti u staji se obezbeđuju preko stajskih prozora. S obzirom da se u zimskim mesecima muža obavlja u nodnim uslovima, staja treba da ima i dobro rešeno veštačko osvetljenje.

   U stajskom vazduhu treba da bude što manje prašine i mikroorganizama, kako ne bi njihovim dospevanjem u mleko došlo do narušavanja higijene mleka. Provetravanje je neophodno kako bi se iz staje izbacili, pored čestica prašine i mikroorganizmi, i svi neprijatni gasovi, među kojima mogu da se nađu i oni koji su štetni po zdravlje muznih grla (amonijak, sumporvodonik, metan, skatol, merkaptani i dr.).

   Staja mora imati na odgovarajude načine rešena pitanja ventilacije i kanalizacije (izđubravanje). Najbolje bi bilo da štala, osim bočnih prozora (na zidu), ima i otvore na tavanici. U tom slučaju čisti vazduh ulazi kroz prozore i automatski potiskuje zagađeni vazduh kroz otvore na tavanici. Ako staja nema otvore na tavanici, provetravanje treba uraditi odgovarajudim otvaranjem i vrata i prozora.

   Od izuzetnog značaja je obezbeđenje mogudnosti kretanja krava na ispustima i pašnjacima, kada se se staje mogu temeljno provetriti otvaranjem svih vrata, prozora, dovodnih i odvodnih ventilacionih otvora. U tekstu su korišćena predavanja prof. dr. Slavče Hristova

   Dipl. Inž ZORAN KOZLINA

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.