KAKO SMANJITI SADRŽAJ METANOLA U RAKIJAMA

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513570
  Evstratiev Vida
  Učesnik

   Prema našem Pravilniku o kategorijama, kvalitetu i deklarisanju rakije i drugih alkoholnih pićadozvoljeno je da se može najviše nalaziti do 1,2% volumna metanola od apsolutnog alkohola(100%). Prema nekim autorima navodi se da naše rakije ponekad imaju i do 4% metanola od apsolutnog alkohola što je vrlo nepovoljno za zdravlje potrošača. Upravo imajući u vidu ovaj problem kao jedan od glavnih u proizvodnji rakija na klasičan način, uveden je tzv. poluautomatsko odvajanje metil alkohola (metanola) iz rakija pomoću komora u kazanima. Ona zavisi od kapaciteta kazana odvaja u početku destilacije najmanje 750ml destilata kod kotlova kapaciteta od 100 litara. Kod rakijskih kotlova većeg zapreminskog kapaciteta komora je veća pa se kreće od 1000-1200 ml. Posebno moramo naglasiti da se pomoću kotlova sa komorom za odvajanje metanola (CHᴈOH), isti odvaja kao otrovni sastojak rakije zbog toga što se komina u postupku destilacije pečenja rakije stalno meša, što stvara sve preduslove da se zaista prva frakcija alkohola koja se isparava kod 64,7⁰ C (metanol) kondezuje i hvata u prvim količinama destilata koji se kao takav odvaja od rakije pomoću komore. Kod takozvane dvostruke destilacije – prepicanja sadržaj metanola je zanemarljivo nizak u rakiji proizvedenoj primenom komore u radu kotlova manji od 0,1 vol %. Zato je bitno naglasiti da je upravo uvođenje stalnog mešanja komine u prvoj fazi početka destilacije rakije važno za oslobađanje metanola iz komine. Stalno mešanje komine u početku destilacije uslovljkava da pare metanola kod temperatura 64,7 ⁰ C mogu izaći na površinu i tako se odvojiti kao jedna od prvih frakcija alkohola. Ako se komina ne meša stvorene pare metanola u komini zbog malog parcijalnog pritiska, ostaju u komini, sve dotle dok pritisak metanola ne postane veći od hidrostatičkog pritiska komine po jedinici površine u stanju mirovanja ili ključanja. Nakupljanjem para metanola dolazi do stvaranja – formiranja paralelograma sila koje kada nadvladaju hidrostatički pritisak komine izlaze na površinu u obliku turbulencije – eksplozija povremeno. Takve eksplozije ponekad bacaju i delove komine do vrha kapka. Međutim ako se vrši stalno mešanje komine sa mešalicom tada ne dolazi do stvaranja turbulencija, jer vertikalno noževi-elipse prosto seku kominu i time omogućavaju da gasovi molekula metanola – izlaze iz komine bez ikakvog pritiska pre nego što je komina bila zagrejana na temperaturu ključanja (100 ⁰ C ). Možemo zaključiti da stalno mešanje pomoću monofaznog elektro-motora, brzinom od cca 6 okretaja u minutizadovoljava potrebe ekstrakcije –izlučivanja molekula iz komine. Na primer kod kruške viljamovke a time irakije postiže se da raniji sadržaj od 1,5 – 2 % vol. Metanola budu smanjeni na na sadržajispod 0,1% metanola, u odnosu na 100% alkohol tj. Za 10-20 puta je niži sadržaj metanola u odnosu na ranije načine pečenja rakije. Do smanjenja sadržaja metanola u svim rakijama, dolazi isto kao kod viljamovke, pod uslovom da se provodi isti postupak u radu. METIL ALKOHOL – METANOL (CHᴈOH), je bezbojna tečnost sa tačkom ključanja na 64,7 ⁰ C specifične težine 0,792, sa karakterističnim ukusom. Meša se sa vodom i alkoholom u svim odnosima. Spada u vrlo jake otrove za ljude iživotinje. Koristi se u farmaceutskoj industriji u proizvodnji lekova, i kao rastvarač za boje i lakove.

   Savetodavac: VIDA EVSTRATIEV

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.