Kako popraviti kiselu rakiju

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #585242
  Cvetković Slađana
  Učesnik

   <h1 class=”western” lang=”zxx” align=”left”><span style=”color: #000000;”><span style=”font-family: Arial, serif;”><span style=”font-size: medium;”>Kako popraviti kiselu rakiju</span></span></span></h1>
   <p class=”western” lang=”zxx” align=”left”><span style=”color: #555555;”><span style=”font-family: Arial, serif;”><span style=”font-size: medium;”>Voćne rakije koje se proizvode na gazdinstvima treba da su čiste, bistre, svojstvenog ukusa i mirisa na voće od kojeg su proizvedene. Neretko se dešava da proizvođači dobiju rakiju koja je sa manom, nedostatkom, koja se može uočiti ili vizuelno ili na mirisu i ukusu. Uzroci ovih pojava su različiti.</span></span></span><span style=”color: #555555;”><span style=”font-family: Arial, serif;”><span style=”font-size: medium;”>Ukoliko se vrši destilacija voćnog kljuka koji se ukiselio usled aktivnosti bakterija sirćetne kiseline, doći će do prelaska sirćetne kiseline i u destilat. Dvokratnom destilacijom prelazi više isparljivih kisjelina u destilat nego pri jednokratnoj destilaciji sa pojačivačem. Sirćetna kiselina reaguje sa etanolom i dobija se etil-acetat. Ukoliko su se prilikom destilacije (pečenja rakije) frakcije nepravilno odvajale, takođe će biti u rakiji povećan sadržaj nepoželjnih sastojaka.</span></span></span></p>
   <p class=”western” lang=”zxx” align=”left”><span style=”color: #555555;”><span style=”font-family: Arial, serif;”><span style=”font-size: medium;”>Ukoliko je bilo napred navedenih propusta, velika je vjerovatnoća da se dobije kisela rakija.</span></span></span></p>
   <p class=”western” lang=”zxx”><span style=”color: #555555;”><span style=”font-family: Arial, serif;”><span style=”font-size: medium;”>Kako ne bi došlo do ovog, neophodno je pridržavati se sledećeg:</span></span></span></p>

    <li style=”list-style-type: none;”>

   <p class=”western” lang=”zxx” align=”justify”><span style=”color: #555555;”> <span style=”font-family: Arial, serif;”><span style=”font-size: medium;”>plodovi trebaju da budu zdravi i pre svega tehnološki zreli</span></span></span></p>

    <li style=”list-style-type: none;”>

   <p class=”western” lang=”zxx” align=”justify”><span style=”color: #555555;”> <span style=”font-family: Arial, serif;”><span style=”font-size: medium;”>higijena sudova mora biti na </span></span></span><span style=”color: #555555;”><span style=”font-family: Arial, serif;”><span style=”font-size: medium;”>visokom</span></span></span><span style=”color: #555555;”><span style=”font-family: Arial, serif;”><span style=”font-size: medium;”> nivou kako ne bi došlo do kontaminacije kljuka pa samim tim i destilata</span></span></span></p>

    <li style=”list-style-type: none;”>

   <p class=”western” lang=”zxx” align=”justify”><span style=”color: #555555;”> <span style=”font-family: Arial, serif;”><span style=”font-size: medium;”>vreme od završetka fermentacija do destilacije (pečenja) treba da je što kraće – najduže 15 dana</span></span></span></p>

    <li style=”list-style-type: none;”>

   <p class=”western” lang=”zxx” align=”justify”><span style=”color: #555555;”> <span style=”font-family: Arial, serif;”><span style=”font-size: medium;”>ravnomerno obavljati destilaciju uz pravilno odvajanje prvenca, srednje frakcije i patoke</span></span></span></p>
   <p class=”western” lang=”zxx” align=”left”><span style=”color: #555555;”><span style=”font-family: Arial, serif;”><span style=”font-size: medium;”>Ukoliko se ipak dobiju destilati (rakije) sa povećanim sadržajem isparljivih kiselina i estara , prepoznaće se po bockajućem mirisu – sličnom rastvaraču, laku, acetonu. Uklanjanje viška etil-acetata obavlja se uz prethodnu neutralizaciju sa </span></span></span><span style=”color: #555555;”><span style=”font-family: Arial, serif;”><span style=”font-size: medium;”>15% NaOH </span></span></span><span style=”color: #555555;”><span style=”font-family: Arial, serif;”><span style=”font-size: medium;”>( natrijum-hidroksidom) do </span></span></span><span style=”color: #555555;”><span style=”font-family: Arial, serif;”><span style=”font-size: medium;”>pH 5,6-5,8, </span></span></span><span style=”color: #555555;”><span style=”font-family: Arial, serif;”><span style=”font-size: medium;”>a zatim ide destilacija uz jaku deflegmaciju, uz obavezno odvajanje frakcija prvenca i patoke.
   Kod manjih količina sirćetne kiseline u destilatu , destilat treba svesti na jačinu za konzumiranje i tretirati ga sa 300-500 g MgO(magnezijum-oksida) na 100 l rakije .
   </span></span></span><span style=”color: #555555;”><span style=”font-family: Arial, serif;”><span style=”font-size: medium;”>Nakon 5- 6 h ( uz povremeno mešanje) rakiju treba odvojiti od taloga .</span></span></span></p>
   <p class=”western” lang=”zxx”><span style=”color: #555555;”><span style=”font-family: Arial, serif;”><span style=”font-size: medium;”>Takođe kiseli destilat se može tretirati i sa </span></span></span><span style=”color: #555555;”><span style=”font-family: Arial, serif;”><span style=”font-size: medium;”>CaCO3 </span></span></span><span style=”color: #555555;”><span style=”font-family: Arial, serif;”><span style=”font-size: medium;”>(kalcijum-karbonatom) koji vezuje kiselinu i taloži u obliku belog taloga na dno suda . Da bi odredili koliko nam je </span></span></span><span style=”color: #555555;”><span style=”font-family: Arial, serif;”><span style=”font-size: medium;”>CaC03 </span></span></span><span style=”color: #555555;”><span style=”font-family: Arial, serif;”><span style=”font-size: medium;”>potrebno za neutralizaciju, moramo prvo da odredimo kolika je količina kiselina u kljuku .U većini slučajeva dovoljno je do 200 g ovog sredstva na 100 l rakije .</span></span></span></p>
   <p class=”western” lang=”zxx”><span style=”color: #555555;”><span style=”font-family: Arial, serif;”><span style=”font-size: medium;”>Pravilo je da 1 g kreča vezuje 1,2 g sirćetne kisjeline.</span></span></span><span style=”color: #555555;”><span style=”font-family: Arial, serif;”><span style=”font-size: medium;”>
   Potrebna količina se izmeša sa malo destilata i uz jako mešanje doda glavnoj količini. Nakon taloženja, destilat se odvoji pretakanjem od taloga i filtrira.</span></span></span></p>
   <p class=”western” lang=”zxx”><span style=”color: #555555;”><span style=”font-family: Arial, serif;”><span style=”font-size: medium;”>Ako je rakija jako kisela, koriste se veće količine od </span></span></span><span style=”color: #555555;”><span style=”font-family: Arial, serif;”><span style=”font-size: medium;”>200g CaCO3 na 100 l rakije</span></span></span><span style=”color: #555555;”><span style=”font-family: Arial, serif;”><span style=”font-size: medium;”>. Kiseli destilat se razblaži na 30 % v/v i nakon određivanja količine isparljivih kisjelina, doda razblaženi NaOH (natrijum-hidroksid) kako bi se 90% isparljivih kiselina neutralisalo.
   </span></span></span><span style=”color: #555555;”><span style=”font-family: Arial, serif;”><span style=”font-size: medium;”>Kada se koristi 1M NaOH(4%), tada je za 1g CH3COOH potrebno 15 ml baze da bi se 90% neutralisalo. Destilat se zatim predestiliše.</span></span></span></p>

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.