Kako konkurisaati za IPARD sredstva

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512832
  Stojanović Aleksandar
  Učesnik

   Korišćenja IPARD sredstava u Srbiji biće značajan za razvoj poljoprivrede iz razloga što će se finansijska sredstva namenjena poljoprivredi i ruralnom razvoju povećati i do nekoliko puta i što će se podstaći brži razvoj poljoprivrede i njena priprema u pogledu konkurentnosti na jedinstvenom tržištu EU.
   IPARD sredstva iz fondova zajedničke poljoprivredne politike EU, zahtevaju mnogo strožija pravila kojih moraju da se pridržavaju potencijalni korisnici sredstava. IPARD donosi predvidljivost i transparentnost isplate sredstava, budžet se određuje sedmogodišnje, što znači da se iznos sredstava i forma podrške gotovo nikako ili vrlo malo menjaju, što omogućava korisnicima sredstava dugogodišnje planiranje.
   IPARD program omogućuje širok izbor investicija (u okviru izgradnje i nabavke mehanizacije i opreme). Upravo zbog toga, od izuzetne je važnosti dobra informisanost poljoprivrednih proizvođača o merama, rokovima, visini podsticaja i uz koju potrebnu dokumentaciju potencijalni korisnik može da ostvari prava na IPARD sredstva.
   Neophodno je pripremiti sve preduslove za intenzivno korišćenje IPARD fonda, uključujući i povećanje dostupnosti novca poljoprivrednom sektoru kroz podršku kreditnim aktivnostima. Prilikom apliciranja za bespovratna sredstva kroz IPARD program, poljoprivredni proizvođač mora imati izrađen biznis plan kojim potvrđuje ekonomsku isplativost investicije koju planira da realizuje. Za investicije koje ne prelaze 50.000 evra, potebno je izraditi jednostavan poslovni plan usaglašene forme sa IPARD agencijom.
   Biznis plan mora da sadrži osnovne informacije o podnosiocu zahteva i predmetu poslovanja gazdinstva, precizno definisane postojeće strukture i obim proizvodnje na gazdinstvu, gde se navode podaci za predhodnu i tekuću godinu i za planirane godine sprovođenja projekta. Takođe se evidentiraju troškovi materijalnih inputa za sve godine sprovođenja projekta i podaci o vlasništvu i strukturi zemljišta, površinama i vrednosti objekata, broju i kategorijama životinja na gazdinstvu.
   Takođe biznis plan mora da sadrži strukturu i dinamiku ulaganja sa ukupnim troškovima u osnovna i obrtna sredstva, uz navode o datumu završetka investicije, datumu podnošenja zahteva za isplatu, iznosu i datumu dobijanja IPARD podrške.Na osnovu projektovanih prihoda i rashoda, uz uračunate podsticaje, IPARD podršku i zadate poreske stope predstavljamo bilans uspeha i označavamo reprezentativnu godinu. Na osnovu dobijenih rezultata pristupa se statičkoj oceni investicije, i na osnuvu dobijenih podataka daje konačna ocena o opravdanosti investicije.
   Aleksandar Stojanović, dipl. inž.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.