Jabukov staklokrilac (Synanthedon myopaeformis)

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513274
  Panajotović Zoran
  Učesnik

   Ova štetočina je prisutna u svim voćnjacima. Ima jednu generaciju u toku dve kalendarske godine, a prezimljava gusenica ispod kore. Leptiri su prisutni od sredine maja do kraja avgusta. Odrasli insekt ima tamnoplavo telo, metalnog sjaja sa narandžastim prstenom na četvrtom trbušnom segmentu. Krila jabukovog staklokrilca su providna sa tamno mrkom nervaturom i ivicom.

   Štete prave gusenice koje svojom ishranom prekidaju kretanje sokova i onemogućavaju normalnu ishranu, što se nepovoljno odražava na zdravstveno stanje i rodnost napadnute voćke. Staklokrilac oštećuje koru usled čega dolazi do sušenja kore i njenog odvajanja. Mlade gusenice žive neposredno ispod kore a stariji razvojni stadijumi se ubušuju dublje. Značajne štete su prvenstveno u mladim voćnjacima koji se usled napada suše. Na stablima i granama koje su napadnute može se naći mrki izmet. Kao posledica oštećenja biljke zaostaju u porastu, slabije rađaju i kraće žive i grane iznad ubušenja se lako lome. Rane sporo zarastaju i one su ujedno ulazne rane za gljivu Nectria galligena prouzrokovača raka jabuke.

   Prednost u suzbijanju imaju preventivne mere, odnosno redovno održavanje i čišćenje voćnjaka, uklanjanje grana, kao i izbegavanje mehaničkih oštećenja. Suzbijanje krvave vaši (Eriosoma lanigerum) je takođe veoma značajno, jer se u ranama koje nastaju naseljava staklokrilac. Za suzbijanje se mogu koristiti hranljivi mamci (plastične flaše sa otvorima sa strane u kojima je kao mamac jabukov sok – postavljanjem većeg broja ovakvih mamaca može se značajno smanjiti njihov broj), mogu se koristiti i feromoni, a sada je moguće suzbijati i metodom zbunjivanja (veći broj feromonskih dispenzera se postavi koji zbunjuju mužjaka, pa ne dolazi do kopulacije). Premazivanje rana kalemarskim voskom (rane veće od 2cm u prečniku) nastalih zimskom rezidbom značajno smanjuje razvoj staklokrilca. Krajem zime ili rano u proleće treba zaražena mesta na voćkama oguliti i mehanički uništiti nađene gusenice. Mogu se koristiti insekticidi iz grupe piretroida i organofosfata uz dodatak mineralnog ulja. U većini slučajeva u sklopu redovne zaštite zasada subija se i ova štetočina. U svetu se u novije vreme sve više istražuje mogućnost biološkog suzbijanja jabukovog staklokrilca entomopatogenim gljivicama Beauveria bassiana i Metharizium brunneum.

   Zoran Panajotović,dipl.ing.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.