Izrada jednostavnog biznis plana

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513409
  Terzić Todo
  Učesnik

   Prilikom apliciranja za bespovratna sredstva kroz IPARD program, poljoprivredni proizvođač mora imati izrađen biznis plan kojim potvrđuje ekonomsku isplativost investicije koju planira da realizuje. Za investicije koje ne prelaze 50.000 evra, potebno je izraditi jednostavan poslovni plan usaglašene forme sa IPARD agencijom.

   U uvodnom delu se navode osnovne informacije o podnosiocu zahteva i predmetu poslovanja gazdinstva. Sledeći korak je precizno definisanje postojeće strukture i obima proizvodnje na gazdinstvu, gde se navode podaci za predhodnu i tekuću godinu i za planirane godine sprovođenja projekta. Navode se oni proizvodi koji se već proizvode na gazdinstvu i koji će biti proizvedeni u budućnosti. Proizvodnju prate i troškovi materijalnih inputa koji se takođe evidentiraju za sve godine sprovođenja projekta. Veliki značaj ima i projektovanje potencijalnog broja novozaposlenih radnika, za koje se navodi prosečan broj meseci rada, kao i bruto zarada. Evidentiranje osnovnih sredstava na gazdinstvu je nezaobilazan korak, i ovde se navode prezizni podaci o vlasništvu i strukturi zemljišta, površinama i vrednosti objekata, broju i kategorijama životinja na gazdinstvu. Naredni korak je projekcija plana prodaje za sve godine realizacije projekta, gde se navode potencijalne količine i cene proizvoda. Kada imamo projektovan plan prodaje, onda možemo predstvatiti strukturu prihoda od prodaje proizvoda, podsticaja i IPARD podrške po godinama realizacije projekta. Za već postojeću i novu mehanizaciju, opremu i objekte vrši se godišnji obračun amortizacije. Dalje prikazujemo strukturu i dinamiku ulaganja sa ukupnim troškovima u osnovna i obrtna sredstva, uz navode o datumu završetka investicije, datumu podnošenja zahteva za isplatu, iznosu i datumu dobijanja IPARD podrške. Pod pretpostavkom da se investicija realizuje iz kredita, neophodno je napraviti obračun kreditinih obaveza gde za svaku godinu prikazujemo anuitet, kamatu, iznos otplatnog dela i ostatka duga. Na osnovu projektovanih prihoda i rashoda, uz uračunate podsticaje, IPARD podršku i zadate poreske stope predstavljamo bilans uspeha i označavamo reprezentativnu godinu. Za svaku godinu realizacije investicije na osnovu priliva i odliva sredstava izrađuje se novčani tok.
   Na osnovu dobijenih rezultata pristupa se statičkoj oceni investicije, gde se na osnuvu dobijenih podataka daje konačna ocena o opravdanosti investicje.

   Todo Terzić, dipl. inž.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.