Izmene pravilnika za sprovođenje mere 3 – Jović Snežana

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #514989
  Jović Snežana
  Učesnik

   Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је Правилник о изменама и допунама Правилникa о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства.
   Измене се пре свега односе на техничка усаглашавања и појашњења која ће олакшати сам процес остваривања права на ИПАРД подстицај у оквиру ове мере.
   До измена је дошло у делу разврставања привредних субјеката, па се по овој измени правилника, привредни субјекти разврставају на следећи начин:
   Мали, средњи и велики привредни субјекти (број запослених и финансијске границе као мерила за одређивање врсте привредног субјекта) Члан 4. Мали привредни субјекат је привредни субјекат који, у складу са мерилима из чл. 4а–4г овог правилника, има мање од 50 запослених и годишњи промет и/или укупан годишњи биланс мањи од 10 милиона евра у динарској противвредности. Средњи привредни субјекат је привредни субјекат који, у складу са мерилима из чл. 4а– 4г овог правилника, има између 50 и 250 запослених и годишњи промет мањи од 50 милиона евра и/или укупан годишњи биланс мањи од 43 милиона евра у динарској противвредности. Велики привредни субјекат је привредни субјект који није средњи или мали привредни субјекат у складу са овим правилником.
   Такође је дошло до измена које се тичу броја понуда које је неопходно доставити у зависности од висине вредности инвестиција за које се конкурише, тако да је сада неопходно имати три прикупљене понуде за предмет инвестиције, односно прихватљивих трошкова према Листи прихватљивих инвестиција и трошкова за вредност већу од 10.000 евра у динарској противвредности према месечном курсу Европске Комисије у месецу који претходи месецу у коме је објављен јавни позив, односно једну понуду за предмет инвестиције за вредност до 10.000 евра, а које су независно прибављене и које су упоредиве по садржају и по спецификацијама и важеће на дан подношења захтева, осим за реализоване опште трошкове за које доставља рачун
   У прихватљиве трошкове биће укључени и трошкови превоза и монтаже, а уколико је предмет захтева опрема која се уграђује у објекат, подносилац захтева није у обавези да достави употребну дозволу уз захтев за одобравање пројекта, већ у фази исплате подстицаја.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.