IZLAZAK IZ ZADRUGE

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512682
  Cvetković Srđan
  Učesnik

   Zadrugar može biti isključen iz zadruge ukoliko namerno ili iz grube nepažnje ugrožava ili otežava ostvarivanje zajedničkih interesa ostalih članova zadruge, ako ne ostvaruje poslovnu saradnju sa zadrugom iz delatnosti zadruge u vremenskom periodu određenom zadružnim pravilima, kao i iz drugih razloga utvrđenih ovim zakonom i zadružnim pravilima. Odluku o isključenju zadrugara donosi organ zadruge, koji je određen zadružnim pravilima, a odluka mora da sadrži obrazloženje i pouku o pravnom leku. U roku od 15 dana od dana prijema odluke zadrugar može skupštini zadruge da podnese žalbu,a zadruga je u obavezi da na prvoj narednoj sednici donese odluku po žalbi zadrugara. Smatraće se da je žalba usvojena ukoliko skupština zadruge po žalbi zadrugara ne donese odluku.Status zadrugara prestaje danom isteka roka za podnošenje žalbe ili danom donošenja odluke skupštine zadruge kojom je žalba odbijena.

   Srđan Cvetković,dipl.ing.poljoprivrede

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.