Izbor terena i priprema zemljišta za sadnju oraha

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513297
  Kostić-Đorđević Mimica
  Učesnik

   Za podizanje zasada oraha potrebna su duboka plodna zemljišta na blagim padinama ili ravnim terenima.Izuzetno su pogodna aluvijalna zemljišta. Treba izbegavati uske doline i područja gde se javljaju kasni prolećni i rani jesenji mrazevi, koja su nepogodna za uzgoj oraha. Takođe treba izbegavati vlažna zemljišta koja orah ne podnosi. Priprema zemljišta obuhvata krčenje drvenastih biljaka i ravnanje (nasipanje) mikrodepresija.Pre dubokog oranja zemljišta-rigolovanje na (50 cm) vrši se agromeliorativno đubrenje, kako bi se zemljištu osigurao optimalni sadržaj hranjivih materija kao makro tako I mikroelemenata.Poorano zemljište se istanjira, a zatim se izvrši obeležavanje redova i mesta za kopanje jama. Na dobro pripremljenom zemljištu ne treba kopati velike jame, već samo tolike da može dobro rasporediti korenov sistem i da sadnica bude zasađena do dubine na kojoj je bila u rasadniku.Zemljište u nasadima oraha može se održavati na više načina, kao što je: obrada zemljišta tanjiranjem, plitkim oranjem, rotofreziranjem (jalovi ugar), uništavanjem korova herbicidima, gajenjem podkultura i dr.Najčešće se u mladim zasadima između redova vrši redovna obrada zemljišta, a oko biljaka se korov suzbija herbicidima ili okopavanjem.

   Mimica Kostić – Đorđević

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.