Izbor lokacije za podizanje staje

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513397
  Krajnović Dragoljub
  Učesnik

   Pre nego što se pristupi izgradnji namenskog objekta za uzgoj stoke, neophodna je procena terena i odabir pogodne lokacije. Zato je za farmere najuputnije da se pridržavaju utvrđenih pravila, koja se pre svega zasnivaju na izboru podloga sa suvim i lako propusnim zemljištem , gde se podzemna voda nalazi na dubini većoj od 2 m. U vezi sa pomenutim treba izbegavati vlažne i močvarne terene, kao i mesta gde obližnja izvorišta mogu da ugrozavaju podlogu. Ukoliko nije moguće da se izbegnu takvi uslovi, terene treba najpre drenirati, što znači potpuno osušiti, a po potrebi nasuti odgovarajućim materijalom. Poželjno je da izabrano zemljište bude krupno –zrnaste forme, ali nikako čisti pesak, a treba izbegavati i šljunak ukoliko je podloga isključivo od ovog materijala. Šumska zemljišta, kao i ona u kotlinama i blizinama reka takođe treba izbegavati, jer su nepovoljna za izgradnju staja.

   Prema standardima odabrana lokacija za podizanje staja trebalo bi dabude uzdignuta iznad okoline, sa blagim nagibom terena od 4%. Ovakvim izborom se izbegava mogućnost plavljenja i vlaženja staja, ukoliko postoji opasnost iz okoline. Zidovi staja podignutih na uzdignutom terenu su suvlji , a funkcionisanje kanalizacije znatno olakšano. Jedan od bitnih uslova je svakako i blizina vode za potrebe uzgojnih životinja, koja mora biti hemijski i bakteriološki ispravna. Mora se raspolagati sa dovoljnim količinama vode za napajanje životinja, kao i za proizvodne i higijenske potrebe, naročito kada su u pitanju objekti za muzne krave.

   Dragoljub Krajnović dipl.inž.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.