Ishrana svinja sopstvenim sirovinama na gazdinstvu – Janković Predrag

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #514677
  Janković Predrag
  Učesnik

   Kada je reč o ishrani svinja ona se može uspešno organizovati na sopstvenom imanju. Imanja u Srbiji su opredeljena odgoj prasadi do 20-25 kg i tov svinja od sopstvenog
   tovnog materijala odnosno nabavkom prasadi sa strane.Zbog nedostatka odgovarajućih objekata, osetljivosti prozvodnje, zahtevnosti po pitanju uslova smeštaja i higijene,
   nedostatka finansijskih sredstava, retka su imanja sa zatvorenim proizvodnim ciklusom.
   Osnovni princip stočarske proizvodnje na indivudalnim poljoprivrednim gazdinstvima je sopstvena proizvodnja sirovina za ishranu stoke u što većem obimu (žiterice,
   soja,suncokret) i nabavka premiksa i mineralnih dodataka.
   Sve žitarice se mogu koristiti u ishrani svinja, s tim da treba da se zna da ishrana sa većim udelom kukuruza daje meku slaninu , što u tom slučaju ječam ima prednost
   jer daje čvrstu i belu slaninu. Takođe treba napomenuti da granulacija mlevenja žitarica može imati uticaj na konzumaciju, jer brašnasta meljava može da se lepi za
   nepce što se može izbeći vlažnim obrocima. Siliranje zrna kukuruza može postati praksa i u ovom delu Srbije. Svinje ga rado jedu , lako se priprema , jedina prepreka
   široj primeni je nedostatak silo tornjeva. Međutim, može se improvizovati i plastičnim buradima, kesama i sl.
   Kako je gajenje žitarica uobičajena na našim gazdinstvima , posebnu pažnju treba obratiti na mogućnost gajenja soje, uljane repice, suncokreta. Danas su na tržištu
   dostupne sorte soje sa nižim sadržajem tripsin inhibitora što omogućuje upotrebu i u ranijim fazama proizvodnje svinja. Ukoliko je farmer robni proizvođač suncokreta , soje , uljane repice on može dobijati sačmu od ovih kultura i koristiti je u ishrani. Tada treba voditi računa na sadržaj celuloze .
   Ono što nema na gazdinstvu farmer treba kupiti i to su uglavnom premiks, stočna kreda,stočna so, mineralna jedinjenja fosfora .Ova jedinjenja se dodaju u malom procentu(
   0,4-1,0 %) i tu se možda javlja potencijalno najveći problem. Izbor adekvatnog premiksa, pravilno korišćenje drugih dodataka su od velikog značaja kako za samu životinju
   tako i za čovekovu okolinu,ekologiju. Pri tome treba podizati svest proizvođača o tome da nekontrolisana upotreba ovih dodataka na duži vremenski period može imati
   negativne posledice po životnu sredinu.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.