Ipard program-Mera 3

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #514887
  Ševarlić Radovan
  Učesnik

   [color=black]Iнвестиције у оквиру Мере 3 односе се на модернизацију прерађивачких капацитета, повећање продуктивност, конкурентности и укупних перформанси прерађивачког сектора, а очекује се и достизање и увођење потребних ЕУ стандарда. Осим тога, ове инвестиције ће олакшати и боље позиционирање производа на тржишту и повећање извоза. Инвестиције се односе на 3 сектора:
   • Млеко и производи од млека;
   • Месо и производи од меса;
   • Сектор воћа и поврћа.

   У сектору млека циљ је подржати правна лица и предузетнике за прераду млека са просечним инсталираним капацитетом између 3.000 и 100.000 литара млека, са циљем увођења нових технологија у преради и побољшањем маркетинга
   Циљ инвестиција у сектору прераде меса је подстицање улагања у објекте за клање са минималним капацитетом: 10 говеда или 50 свиња или 50 оваца и коза или 5000 јединки живине, у року од 8 радних часова, у складу са ЕУ стандардима.
   У сектору прераде воћа и поврћа корисници су микро, мала и средња правна лица и предузетници у циљу унапређења прераде воћа и поврћа. Циљеви су:
   • Постизање ЕУстандарда;
   • Побољшање техника и технологија производње;
   • Увођење система безбедности хране и система квалитета;
   • Побољање пласмана производа од воћа и поврћа;
   • Постизање боље позиције на домаћем и међународном тржишту увођењем нових технологија и опреме.
   Интензитет помоћи, односно удео јавне подршке у прихватљивим трошковима инвестиције износи:
   – 50% укупних прихватљивих трошкова инвестиције
   – додатних 10% за инвестиције у области управљања отпадом и отпадним водама

   Дипл.инг Радован Шеварлић
   [/color]

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.